Μηνιαία άρθρα Μάρτιος 2024

Υποβολή ετήσιων εκθέσεων αποβλήτων του έτους 2023

Από τη Δευτέρα 08/01/2024 είναι διαθέσιμη, για τρεις μήνες, έως και 07/04/2024,  η δυνατότητα υποβολής των ετήσιων εκθέσεων αποβλήτων για το έτος αναφοράς 2023 στην πλατφόρμα του ηλεκτρονικού μητρώου αποβλήτων (ΗΜΑ), παράλληλα και με την δυνατότητα υποβολής εκθέσεων αποβλήτων τροφίμων στο ηλεκτρονικό μητρώο αποβλήτων τροφίμων (ΗΜΑΤ).

ΠΡΟΣΟΧΗ!

Ειδικά για τις επιχειρήσεις με δραστηριότητες που παράγουν απόβλητα τροφίμων της παρ. 4 του άρθρου 20 του ν...

Περισσότερα