Άρθρα με τη λέξη κλειδί ΑΕΚΚ

Ακόμα και τα μπάζα είναι χρήσιμα

Κωνσταντίνος Μαρκενδούδης

Ενημέρωση για την ορθή διαχείριση των αποβλήτων που προκύπτουν από δημόσια και ιδιωτικά έργα στην Κομοτηνή

Το ενδιαφέρον πολλών εμπλεκομένων και αρμοδίων, από τον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα, για την ανακύκλωση των αποβλήτων που προκύπτουν από δημόσια και ιδιωτικά έργα συγκέντρωσε η ημερίδα που πραγματοποιήθηκε για το θέμα το πρωί της Παρασκευής 17 Μαρτίου στην Κομοτηνή.

Στην ημερίδα, την οποία διοργάνωσαν η εταιρεία ECO Μηξιού...

Περισσότερα