Άρθρα με τη λέξη κλειδί Απόβλητα κλωστοϋφαντουργίας

Τι κάνει η Ε.Ε. με τις βαφές χρωμικού μολύβδου;

Στις αρχές Φεβρουαρίου πραγματοποιήθηκε η τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής REACH στην οποία, μεταξύ των άλλων θεμάτων, συζητήθηκε η παραχώρηση άδειας συνέχισης της χρήσης χρωστικών χρωμικού μολύβδου, που έχουν κατηγοριοποιηθεί στην Ε.Ε. ως καρκινογόνες, τοξικές για την αναπαραγωγή και επικίνδυνες για το υδατικό περιβάλλον. Επιπλέον, οι ενώσεις αυτές έχουν αναγνωριστεί ως Substances of VeryHigh Concern-SVHCs (ενώσεις πολύ υψηλής ανησυχίας) το 2010, ενώ το 2013 μπήκαν στη λίστα ενώσεων προτεραιότητας προς κατάργηση, τη γνωστή λίστα εξουσιοδότησης (authorisation list)...

Περισσότερα