Άρθρα με τη λέξη κλειδί Αρχείο Επιθεώρησης Κτιρίων

Αλλαγές στην είσοδο των ενεργειακών επιθεωρητών στο σχετικό ηλεκτρονικό μητρώο

Σας ενημερώνουμε ότι από την 16η Οκτωβρίου 2023 η είσοδος στο πληροφοριακό σύστημα buildingcert.gr, που υποστηρίζει το ηλεκτρονικό Μητρώο Ενεργειακών Επιθεωρητών και το Αρχείο Επιθεωρήσεως Κτηρίων, θα γίνεται με κωδικούς taxisnet.

Οι υπάρχοντες κωδικοί πρόσβασης που έχουν χορηγηθεί μέσω του buildingcert.gr, δεν θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν. Η μετάπτωση των δεδομένων θα είναι αυτόματη και καμία ενέργεια δεν απαιτείται από τους χρήστες.

Πηγή: buildingcert.gr

Περισσότερα