Άρθρα με τη λέξη κλειδί Κόστος

Το μέσο κόστος ηλιακής και αιολικής ενέργειας θα μειωθεί κατά 59% την επόμενη δεκαετία

Το μέσο κόστος ηλιακής και αιολικής ενέργειας μπορεί να μειωθεί κατά 26% με 59% ως το 2025, αν ακολουθηθούν οι κατάλληλες πολιτικές, σύμφωνα με νέα έκθεση του Διεθνούς Οργανισμού Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (IRENA).

Η έκθεση αναφέρει ότι οι τεχνολογικές καινοτομίες, ο αυξημένος ανταγωνισμός, οι πιέσεις στις αλυσίδες εφοδιασμού και οι οικονομίες κλίμακας είναι οι παράγοντες που μπορούν να ρίξουν το μέσο κόστος της ηλεκτρικής ενέργειας κατά 59% για τα ηλιακά φωτοβολταϊκά, κατά 35% για την υπεράκτια αιολική ενέργεια, κατά 26% για τη χερσαία αιολική ενέργεια και κατά 43% τοις εκατό για τη συγκεντρωμένη ηλιακή ενέργεια...

Περισσότερα