Άρθρα με τη λέξη κλειδί Λιπάσματα

Σύστημα υψηλής ακριβείας για τη λίπανση σιτηρών

Δρ ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΑΔΗΣ

Η αποτελεσματικότητα χρήσης των λιπασμάτων σε παγκόσμια κλίμακα δεν ξεπερνά το 33% στα δημητριακά, που σημαίνει ότι το 67% των ποσοτήτων που εφαρμόζονται στις καλλιέργειες σήμερα αποτελούν οικονομικές απώλειες και ρύπανση του περιβάλλοντος (επιφανειακά και υπόγεια ύδατα, εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου).

Οι κύριες αιτίες αυτών των φτωχών επιδόσεων είναι  (α) η έλλειψη συγχρονισμού της λίπανσης και της πρόσληψης του αζώτου από τα φυτά και  (β) η ενιαία εφαρμογή λιπάσματος σε αγροτεμάχια μέσα στα ...

Περισσότερα

Το άζωτο από τα λιπάσματα μπορεί να μολύνει το πόσιμο νερό για δεκαετίες

Η χρήση αζωτούχων λιπασμάτων συνδέεται με ένα ευρύ φάσμα ανθρώπινων ασθενειών και ακόμα και αν η χρήση τους σταματούσε σήμερα, το άζωτο θα εξακολουθούσε να μολύνει το πόσιμο νερό για δεκαετίες, σύμφωνα με νέα μελέτη του Πανεπιστημίου του Βατερλό στον Καναδά.

«Το γεγονός ότι το άζωτο αποθηκεύεται στο έδαφος σημαίνει ότι μπορεί ακόμα να αποτελεί πηγή αυξημένων νιτρικών επιπέδων, καιρό αφού σταματήσει η χρήση λιπασμάτων», δήλωσε η καθηγήτρια Ναντίτα Μπάσου...

Περισσότερα

Θέλει µέτρο η λίπανση στους οπωρώνες µε πορτοκαλιές

Δούσκα Ελένη

Η υπερβολική χρήση λιπασµάτων στις πορτοκαλιές µπορεί να επηρεάσει τόσο την παραγωγικότητα των δέντρων όσο και τους καρπούς.

Γι’ αυτό, σύµφωνα µε τον γεωπόνο της Ένωσης Αγρινίου, η λίπανση οπωρώνα µε πορτοκαλιές µπορεί να γίνει µε χορήγηση στο έδαφος κοκκωδών σύνθετων λιπασµάτων, είτε µε το νερό της άρδευσης (υδρολίπανση), είτε µε ψεκασµό στα φύλλα (διαφυλλική λίπανση). Για σωστή λίπανση πρέπει να λαµβάνεται υπόψη, µεταξύ άλλων, το µέγεθος του δέντρου (ηλικία), η ποιότητα του εδάφους και η ποικιλία...
Περισσότερα