Άρθρα με τη λέξη κλειδί Λιποσυλλέκτης

Τι πρέπει να γνωρίζετε για τους λιποσυλλέκτες

Γενικά για επαγγελματίες

Χρήσεις

  • Τι είναι ο λιποσυλλέκτης και σε τι χρησιμεύει;

Ο λιποσυλλέκτης είναι μια συσκευή που διαχωρίζει τα λίπη που προέρχονται από κουζίνες, μαγειρεία και παρόμοιους χώρους.

  • Τι αποφεύγουμε στον λιποσυλλέκτη;

Δέν επιτρέπεται να ρίχνουμε νερά από οποιεσδήποτε άλλες χρήσεις και ιδιαίτερα από τουαλέτες κλπ.

  • Που είναι απαραίτητος ο λιποσυλλέκτης;

  1. Σε επαγγελματικές κουζίνες (ταβέρνες, μαγειρεία, εστιατόρια, caterings, σουβλαντζίδικα, fast foods κ.λ...

Περισσότερα