Άρθρα με τη λέξη κλειδί Οπωρώνες

Θέλει µέτρο η λίπανση στους οπωρώνες µε πορτοκαλιές

Δούσκα Ελένη

Η υπερβολική χρήση λιπασµάτων στις πορτοκαλιές µπορεί να επηρεάσει τόσο την παραγωγικότητα των δέντρων όσο και τους καρπούς.

Γι’ αυτό, σύµφωνα µε τον γεωπόνο της Ένωσης Αγρινίου, η λίπανση οπωρώνα µε πορτοκαλιές µπορεί να γίνει µε χορήγηση στο έδαφος κοκκωδών σύνθετων λιπασµάτων, είτε µε το νερό της άρδευσης (υδρολίπανση), είτε µε ψεκασµό στα φύλλα (διαφυλλική λίπανση). Για σωστή λίπανση πρέπει να λαµβάνεται υπόψη, µεταξύ άλλων, το µέγεθος του δέντρου (ηλικία), η ποιότητα του εδάφους και η ποικιλία...
Περισσότερα