Άρθρα με τη λέξη κλειδί Οργανικό φορτίο

Τα τρία στάδια της επεξεργασίας λυμάτων

Η επεξεργασία των αστικών και βιομηχανικών λυμάτων περιλαμβάνει διάφορα στάδια, αερόβιας ή αναερόβιας επεξεργασίας, χημικών τροποποιήσεων και μηχανικών διεργασιών που σκοπό έχουν να κάνουν το τελικό προϊόν κατάλληλο για κάποια χρήση.

Η χρήση αυτή θα καθορίσει την ποιότητα του νερού που απαιτείται και αυτή με τη σειρά της τα στάδια και τις ακριβείς διεργασίες. Συνήθως, έχουν τρία στάδια επεξεργασίας των λυμάτων όπου κατά σειρά απομακρύνονται στερεά σωματίδια, το οργανικό φορτίο, και διάφορα χημικά συστατικά...

Περισσότερα