Άρθρα με τη λέξη κλειδί Συνέδριο

Πανελλήνιο συνέδριο για τη διαχείριση αστικών στερεών αποβλήτων στην Αλεξ/πολη

Η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ) πραγματοποίησε στην Αλεξανδρούπολη, στις 15 και 16 Ιανουαρίου 2016, πανελλήνιο συνέδριο με θέμα “Μοντέλα Διαχείρισης Αστικών Στερεών Αποβλήτων και ο ρόλος των Ο.Τ.Α. – Εκτίμηση Χωρικών, Πληθυσμιακών και Οικονομικών Παραμέτρων”. Στο συνέδριο συμμετείχαν πάνω από 500 σύνεδροι (Δήμαρχοι, Αντιδήμαρχοι, Εκπρόσωποι κομμάτων και υπουργείων, Μέλη της ακαδημαϊκής και επιστημονικής κοινότητας, Εκπρόσωποι φορέων διαχείρισης στερεών αποβλήτων, Εργαζόμενοι στην τοπική αυτοδιοίκηση, Απλοί πολίτες)...

Περισσότερα