Άρθρα με τη λέξη κλειδί ReWeee

Από την ανακύκλωση συσκευών στην πρόληψη και την επαναχρησιμοποίηση – ReWeee

Ένα πρωτοποριακό έργο που θα στρέψει τη διαχείριση των αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) από την ανακύκλωση προς την επαναχρησιμοποίηση και την πρόληψη θα υλοποιηθεί και στην Ελλάδα.

Το καινοτόμο έργο με τον τίτλο ReWeee, που ενέκρινε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο του προγράμματος LIFE+, με τη σύμπραξη φορέων του ιδιωτικού και δημοσίου τομέα, θα θέσει για πρώτη φορά στην Ελλάδα, με οργανωμένο και συλλογικό τρόπο, τις βάσεις της πρόληψης και επαναχρησιμοποίησης, με αφετηρία τα Απόβλητα Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ)...

Περισσότερα