Εκδήλωση για την υλοποίηση έργων ΑΠΕ στο Δήμο Αλεξανδρούπολης

Την Τετάρτη 26 Απριλίου, στις 12:00, πραγματοποιήθηκε στην Αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αλεξανδρούπολης εκδήλωση για την τελική παρουσίαση του έργου “Υλοποίηση έργων ΑΠΕ για την στήριξη κοινωνικά ευαίσθητων ομάδων και τη βιωματική περιβαλλοντική εκπαίδευση στο Δήμο Αλεξανδρούπολης” με ακρωνύμιο REIS2. Το έργο υλοποιήθηκε από το Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης, Παιδείας και Περιβάλλοντος “ΠΟΛΥΚΟΙΝΩΝΙΚΟ”, τον Δήμο Αλεξανδρούπολης και το Σταυρίδειο Εκκλησιαστικό Ίδρυμα Χρονίως Πασχόντων “Ο Άγιος Κυπριανός” και χρηματοδοτήθηκε από τον Χρηματοδοτικό Μηχανισμό του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Συμμετοχή 3 χωρών: Νορβηγία, Ισλανδία, Λιχτενστάιν).

DSCN4312

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης πραγματοποιήθηκε χαιρετισμός από τον πρόεδρο του “ΠΟΛΥΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ” κ. Αντώνη Βαμβακερό, ο οποίος τόνισε τη σημασία του έργου για την τοπική κοινωνία, τις κοινωνικά ευαίσθητες ομάδες και την προστασία του περιβάλλοντος. Ακολούθως, ο Αντιδήμαρχος Τραϊανουπόλεως, Ενέργειας και Φυσικών Πόρων κ. Γιάννης Φαλέκας και ο τεχνικός σύμβουλος του έργου κ. Αδαμάντιος Παπαδόπουλος πραγματοποίησαν παρουσίαση σχετικά με την υλοποίηση του έργου, τις δυσκολίες που αντιμετωπίστηκαν και τις παρεμβάσεις που υλοποιήθηκαν σε κτίρια που φιλοξενούν δομές κοινωνικών υπηρεσιών (Παιδικοί σταθμοί, ΚΑΠΗ και γηροκομεία).

DSCN4325

Οι παρεμβάσεις συνέβαλαν στην αύξηση της χρήσης τεχνολογιών Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (παραγωγή ενέργειας περίπου ίση με 930 MWh/έτος) και τη μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα (μείωση κατά 230 tn/έτος) στον Δήμο Αλεξανδρούπολης. Πιο συγκεκριμένα, οι τεχνολογίες ΑΠΕ που χρησιμοποιήθηκαν είναι οι εξής: ηλιοθερμικά συστηματα θέρμανσης και ΖΝΧ, συστήματα αβαθούς γεωθερμίας για θέρμανση και ΖΝΧ, φωτοβολταϊκά συστήματα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και σύστημα θέρμανσης και ΖΝΧ με λέβητα βιομάζας.

ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ Ζ ΠΑΙΔΙΚΟΣ   ΔΟΧΕΙΑ ΑΠΟΘ ΗΛΙΟΘΕΡΜΙΚΟΥ Β ΚΑΠΗ

 

Πηγή 2 εικόνων: reis2.eu, facebook.com/REIS2

Τέλος, αξίζει να αναφερθεί ότι κατά τη διάρκεια υλοποίησης του έργου πραγματοποιήθηκαν εκπαιδευτικά σεμινάρια σε μαθητές, εκδρομές στους χώρους των παρεμβάσεων και δημιουργία πρωτοπόρου ενημερωτικού φυλλαδίου σε γραφή Braille (βλ. παρακάτω εικόνα).

DSCN4324

aeiforianews

Απάντησε

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>