Οι ΑΠΕ σώζουν ζωές – Τα στοιχεία για την Ελλάδα

Ο διπλασιασμός του μεριδίου των ΑΠΕ στο παγκόσμιο ενεργειακό μείγμα μέχρι το 2030 θα απέφερε μια τέτοια μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης που μεταφράζεται στην αποφυγή τεσσάρων εκατομμυρίων πρόωρων θανάτων.

Το συμπέρασμα εξήγαγε η Διεθνής Ένωση Ανανεώσιμης Ενέργειας (IRENA) σε μια νέα έκθεση με τίτλο: The True Cost of Fossil Fuels: Saving on the Externalities of Air Pollution and Climate Change

Όσον αφορά στο οικονομικό όφελος ενός τέτοιου σεναρίου αυτό υπολογίζεται σε 4,2 τρισ. δολάρια ετησίως που ξοδεύονται για την αντιμετώπιση των έμμεσων παρενεργειών από την καύση ορυκτών καυσίμων.

Τα εξωτερικά κόστη από την καύση ορυκτών καυσίμων που μπορούν να αποφευχθούν χάρη στη διείσδυση των ΑΠΕ αφορούν στη ρύπανση και την υποβάθμιση του περιβάλλοντος, τη ρύπανση του αέρα σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους με τα παρεπόμενα υγειονομικά κόστη και την εκδήλωση ακραίων καιρικών φαινομένων.

Ειδικότερα, διαπιστώνεται ότι ο διπλασιασμός του μεριδίου των ΑΠΕ ως το 2030 μπορεί να μειώσει τις επιβλαβείς εκπομπές ρύπων, όπως η αμμωνία, τα αιωρούμενα μικροσωματίδια, οι πτητικές οργανικές ενώσεις και το διοξείδιο του θείου κατά 82%, 33%, 27% και 12% αντίστοιχα.

«Βλέπουμε ήδη ότι οι ΑΠΕ ανταγωνίζονται επί ίσοις όροις τις συμβατικές πηγές καυσίμων και κερδίζουν. Αν συνυπολογιστούν όλες οι σχετικές δαπάνες και οφέλη, οι ΑΠΕ καθίστανται ακόμα ελκυστικότερη επιλογή. Για να κατανοήσουμε το πραγματικό κόστος της ενέργειας και να λάβουμε τις προσήκουσες πολιτικές αποφάσεις, θα πρέπει το εξωτερικό κόστος που συνδέεται με τη χρήση ορυκτών καυσίμων να ενσωματωθεί στις τιμές της ενέργειας», σχολιάζει ο Ντολφ Γκίλεν, Διευθυντής του Κέντρου Καινοτομίας & Τεχνολογίας της IRENA.

Η μεγαλύτερη μείωση εκπομπών ρύπων, σύμφωνα με την έκθεση, θα προέλθει από τον κλάδος της ηλεκτροπαραγωγής, κυρίως εξαιτίας της μειωμένης χρήσης άνθρακα. Ακολουθεί ο κλάδος των μεταφορών, χάρη στη βελτίωση της ποιότητας του ατμοσφαιρικού αέρα στις πόλεις.

Σε απόλυτους αριθμούς, η Κίνα, η Ινδία, η Ινδονησία και οι ΗΠΑ θα επιτύχουν την υψηλότερη εξοικονόμηση υγειονομικού κόστους, με τις αναπτυσσόμενες χώρες όπου χρησιμοποιείται βιομάζα (ξυλάνθρακας ή ξύλο) στη θέρμανση να ακολουθούν.

Οι ισχύουσες εθνικές πολιτικές δεν συμβαδίζουν με τον σχεδιασμό της IRENA, καθώς η ζήτηση για ορυκτά καύσιμα βρίσκεται σε τροχιά αύξησης 40% ως το 2030 σε σύγκριση με το 2010 με ανάλογη επιδείνωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης.

Αντιθέτως, ο διπλασιασμός του μεριδίου των ΑΠΕ στο παγκόσμιο ενεργειακό μείγμα μπορεί να μειώσει τη χρήση άνθρακα, πετρελαίου και φυσικού αερίου κατά 36%, 20% και 15% αντίστοιχα.

«Σήμερα, δαπανώνται τέσσερα δολάρια για την επιδότηση της κατανάλωσης ορυκτών καυσίμων για κάθε ένα δολάριο προς τις ΑΠΕ. Με τις τιμές του πετρελαίου, του φυσικού αερίου και του άνθρακα σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα, είναι τώρα ευκολότερο για τις κυβερνήσεις να διορθώσουν αυτό το πρόβλημα. Αυτή η έκθεση αναδεικνύει το πραγματικό κόστος της ενέργειας και με αυτό τον τρόπο ενθαρρύνει την υιοθέτηση των κατάλληλων πολιτικών για την ανάπτυξη των ΑΠΕ», καταλήγει ο Γκίλεν.

—Τα περιβαλλοντικά οφέλη από τις ΑΠΕ στην Ελλάδα

Όσον αφορά στη χώρα μας οι ΑΠΕ (εκτός μεγάλων υδροηλεκτρικών) παρήγαγαν 8,5 Τεραβατώρες ηλεκτρικής ενέργειας, αποσοβώντας την έκλυση των παρακάτω ρύπων:

Ρύπος Τόνοι ανά έτος
Διοξείδιο του άνθρακα – CO2 10.132.000
Διοξείδιο του θείου – SO2 12.722,4
Οξείδια του αζώτου – NΟx 12.116,5
Σωματίδια – PM 3.077,6
Μόλυβδος – Pb 0,2472
Νικέλιο – Ni 5,4282
Χαλκός – Cu 0,2157
Ολικό Χρώμιο – Crtotal 0,4095
Ψευδάργυρος – Zn 1,6697
Κάδμιο – Cd 0,0153
Υδράργυρος – Hg 0,2787
Αρσενικό – As 0,1430

 

Σύμφωνα με συνοπτική έρευνα που δημοσιεύεται στο energypress με βάση στοιχεία της ΔΕΗ και τη μεθοδολογία του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος τα παραπάνω μεταφράζονται σε:

–  Αποφυγή 81 πρόωρων θανάτων λόγω ρύπανσης.

–  Κέρδος 90.000 εργατοημερών (αποφεύγονται απουσίες από την εργασία λόγω ασθενειών που οφείλονται στη ρύπανση).

–  Το “εξωτερικό περιβαλλοντικό κόστος” ανέρχεται σε 521 εκατ. € ετησίως (180,5 εκατ. Ευρώ από την έκθεση σε συμβατικούς ρύπους και 340,50 εκατ. Ευρώ από το διοξείδιο του άνθρακα).

Πηγή: econews.gr

Απάντησε

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>