Σεμινάριο στην Κομοτηνή για τις επιπτώσεις των αιολικών πάρκων στην βιοποικιλότητα

Την Τετάρτη 19 Δεκεμβρίου, από τις 10:00-13:00, πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης στην Κομοτηνή τεχνικό σεμινάριο με θέμα την παρουσίαση του έργου “Windfarms & Wildlife- LIFE12 BIO/GR/000554”, το οποίο αφορά στην “Επίδειξη καλών πρακτικών με στόχο τον περιορισμό των επιπτώσεων των αιολικών πάρκων στην βιοποικιλότητα στην Ελλάδα”. Το σεμινάριο υλοποιήθηκε από το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΚΑΠΕ) και την εταιρεία NCC, σε συνέχεια των 3 τεχνικών σεμιναρίων που είχαν υλοποιηθεί το 2016 στο Κέντρο Πληροφόρησης Δέλτα Έβρου, στην Κομοτηνή  και στο Επιδεικτικό Αιολικό Πάρκο του ΚΑΠΕ στην Κερατέα.

Κατά την διάρκεια του σεμιναρίου, η κ. Ευτυχία Τζεν (συνεργάτιδα του τμήματος Αιολικής Ενέργειας του ΚΑΠΕ) και ο κ. Jacob Fric από την NCC πραγματοποίησαν μια αναλυτική παρουσίαση του έργου με την ανάπτυξη της αιολικής ενέργειας στην Ελλάδα και με όλες τις καλές πρακτικές και τις σύγχρονες τεχνολογίες που απαιτούνται για τον μετριασμό των επιπτώσεων των αιολικών πάρκων στην βιοποικιλότητα (και κυρίως στην ορνιθοπανίδα). Ενδεικτικά μερικές από τις τεχνολογίες είναι τα ορνιθολογικά ραντάρ, τα οπτικά συστήματα βιντεοπαρακολούθησης, οι θερμικές κάμερες, τα συστήματα εκπομπής ήχων για την απώθηση των πουλιών, το ολοκληρωμένο σύστημα DTBIrd κτλ.

Εν συνεχεία, ο κ. Jacob Fric πραγματοποίησε μια επίδειξη του λογισμικού Decision Support Tool (DST), το οποίο δημιουργήθηκε με σκοπό να βοηθήσει τους υπευθύνους των εταιρειών ανάπτυξης αιολικής ενέργειας, των αρμόδιων υπηρεσιών και των περιβαλλοντικών οργανώσεων στη λήψη αποφάσεων στο στάδιο του προκαταρκτικού ελέγχου για αιολικά πάρκα, μέσω παροχής χωρικής πληροφορίας στην περιοχή ενδιαφέροντος σχετικά με:

  • παρουσία προστατευόμενων περιοχών ή σημαντικών περιοχών για πουλιά
  • παρουσία ευαίσθητων ειδών πουλιών ή νυχτερίδων
  • προτάσεις για ενδεχόμενα κατάλληλα μέτρα μετριασμού κινδύνου πρόσκρουσης πουλιών και νυχτερίδων με βάση την εμπειρία που αποκτήθηκε στο πρόγραμμα LIFE.

Τέλος, ο κ. Αναστάσιος Δημαλέξης από την NCC παρουσίασε τα συμπεράσματα του έργου όσον αφορά τις γενικές αρχές για τον σχεδιασμό των αιολικών έργων, την αδειοδότηση-παρακολούθηση των αιολικών έργων, τις μεθόδους-τεχνολογίες μετριασμού του κινδύνου πρόσκρουσης των πουλιών και τις γενικές διαπιστώσεις. Η ιστοσελίδα του έργου είναι η εξής: www.windfarms-wildlife.gr

aeiforianews

Απάντησε

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>