Νέα τεχνολογία για τον περιορισμό της ατμοσφαιρικής ρύπανσης

Μια πρωτοποριακή τεχνολογία ανέπτυξαν επιστήμονες, με στόχο τον περιορισμό των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα στην ατμόσφαιρα και τον έλεγχο του φαινομένου του θερμοκηπίου.

Σύμφωνα με δημοσίευσή τους στο περιοδικό Science αυτή την εβδομάδα, οι ερευνητές κατάφεραν να συλλέξουν διοξείδιο του άνθρακα και να το μετατρέψουν σε λίθο, επιτρέποντας έτσι την ευκολότερη και ασφαλέστερη αποθήκευσή του.

Η ιδέα ταφής του διοξειδίου του άνθρακα, καθώς αυτό θα βρίσκεται σε στερεή μορφή, δεν είναι καινούρια. Ωστόσο όλες οι παλαιότερες προσπάθειες για την επίτευξη κάτι τέτοιου, δεν ήταν ιδιαίτερα επιτυχείς.

Η νέα μέθοδος περιλαμβάνει την διάλυση του διοξειδίου του άνθρακα σε νερό και στη συνέχεια την έκχυση του μείγματος σε βασάλτη, ένα τύπο ηφαιστειακού πετρώματος. Αφού αυτό συμβεί, το διοξείδιο του άνθρακα λαμβάνει μορφή στέρεου ορυκτού, που μπορεί να αποθηκευτεί με ασφάλεια.

Παρότι η μέθοδος δοκιμάστηκε επιτυχώς από ερευνητές του Πανεπιστημίου της Κολούμπια το 2012, στη γεωθερμική εγκατάσταση Hellisheidi της Ισλανδίας, δεν είναι ακόμα ξεκάθαρο το κατά πόσο θα μπορούσε να εφαρμοστεί σε ευρεία κλίμακα, ή σε διαφορετικά περιβάλλοντα.

Ακόμα κι έτσι όμως, η συγκεκριμένη τεχνολογία είναι ελπιδοφόρα και ίσως στο μέλλον καταστήσει εφικτό τον περιορισμό της ατμοσφαιρικής ρύπανσης.

Πηγή: capital.gr

Απάντησε

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>