Έναρξη υποβολής ετήσιας έκθεσης αποβλήτων έτους 2017

Από τις 17 Ιανουαρίου 2018 έχει αρχίσει η υποβολή των ετήσιων εκθέσεων αποβλήτων για το 2017 από τις υπόχρεες επιχειρήσεις που παράγουν και διαχειρίζονται απόβλητα, καθώς στην πύλη της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Ηλεκτρονικού Μητρώου Αποβλήτων (ΗΜΑ), είναι διαθέσιμες προς συμπλήρωση οι  αντίστοιχες φόρμες της ετήσιας Έκθεσης Αποβλήτων για το έτος 2017. Η συμπλήρωση της Έκθεσης Αποβλήτων κάθε έτος είναι υποχρεωτική και φέτος λήγει στις 31 Μαρτίου 2018.

Πέρσι ήταν η πρώτη χρονιά λειτουργίας του ΗΜΑ και γράφτηκαν σ’ αυτό χιλιάδες υπόχρεες επιχειρήσεις (συνεργεία οχημάτων, βιομηχανίες, βιοτεχνίες, εταιρείες συλλογής και διαχείρισης αποβλήτων κτλ.), Ο.Τ.Α. και ΦΟ.Δ.Σ.Α.. Την φετινή χρονιά συνεχίζεται η εγγραφή και καταχώριση των υπόχρεων στο ΗΜΑ.

Πηγήwrm.ypeka.gr:

Απάντησε

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>