Αισιόδοξος ο απολογισμός για την ανακύκλωση μπαταριών μολύβδου – οξέως και νικελίου – καδμίου

sydesys-708

Με ιδιαίτερα θετικό πρόσημο κλείνει το 2015 για το ΣΣΕΔ ΣΥΔΕΣΥΣ, το πρώτο αδειοδοτημένο Σύστημα διαχείρισης συσσωρευτών στην Ελλάδα.

Το ΣΥΔΕΣΥΣ συνεχίζει τη δημιουργική του πορεία, κλείνοντας ακόμη έναν χρόνο θετικού έργου αποτελεσματικής συνεργασίας με τους επαγγελματίες του κλάδου, προσφοράς στην ελληνική βιομηχανία και προστασίας του περιβάλλοντος. Προχωρά στη νέα χρονιά ακόμα πιο δυναμικά συμβάλλοντας ώστε η χώρα να πετυχαίνει τους περιβαλλοντικούς στόχους και να προστατεύει την υγεία των πολιτών.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του προκαταρκτικού απολογισμού για τη λειτουργία του έτους προκύπτει ότι έγινε:

  • Συλλογή 13,5 τόνων νικελίου – καδμίου.
  • Διαχείριση 5.500 τόνων μολύβδου οξέως

Παράλληλα συνεχίστηκε η ανάπτυξη του δικτύου που καλύπτει το ΣΣΕΔ ΣΥΔΕΣΥΣ με την ένταξη 8 νέων υπόχρεων (εισαγωγείς συσσωρευτών). Το σύνολο των συμβεβλημένων με το ΣΥΔΕΣΥΣ ανέρχεται σε 111, επί γενικού συνόλου 227 υπόχρεων επιχειρήσεων (άθροισμα και των 3 ομοειδών συστημάτων).

Αναπτύχθηκε η συνεργασία με 56 νέα σημεία παραγωγής αποβλήτων, αυξάνοντας τα σημεία συλλογής συσσωρευτών σε 6.219 εκ των οποίων τα 658 αφορούν στην ιδιαίτερα ευαίσθητη νησιωτική χώρα.  Είναι χαρακτηριστικό ότι έγινε συλλογή αποβλήτων συσσωρευτών 30,5 τόνων από την Κρήτη, την Κέρκυρα, την Τήνο, τις Σπέτσες, την Κω και τη Ρόδο.

Συνεχίστηκε η συνεργασία με:

  • 33 αδειοδοτημένες εταιρείες συλλογής και μεταφοράς αποβλήτων συσσωρευτών
  • 22 αδειοδοτημένους χώρους δευτερογενούς αποθήκευσης αποβλήτων συσσωρευτών
  • 3 εγκαταστάσεις ανακύκλωσης αποβλήτων συσσωρευτών μολύβδου – οξέως

Το ΣΣΕΔ ΣΥΔΕΣΥΣ κέρδισε την εμπιστοσύνη από μεγάλες εταιρείες της λιανικής, των τηλεπικοινωνιών, των μεταφορών, φαρμακοβιομηχανίες, βιομηχανίες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, κατασκευαστικές, μεταλλουργικές κλπ.

Η αποτελεσματική λειτουργία του ΣΣΕΔ ΣΥΔΕΣΥΣ, όπως προκύπτει από τα απολογιστικά στοιχεία, συμβάλει ουσιαστικά στην επίτευξη των εθνικών στόχων για την ανακύκλωση μπαταριών καθώς αποτελεί το μοναδικό εγκεκριμένο Σύστημα συλλογής συσσωρευτών νικελίου – καδμίου στη χώρα μας.

Γι αυτό βεβαίως καθοριστικός είναι ο ρόλος της Πολιτείας κυρίως ως προς την αποτελεσματική πάταξη του παραεμπορίου και των παράνομων εξαγωγών που επιβαρύνουν περιβαλλοντικά αλλά και απειλούν τη δημόσια υγεία.

Πηγή: iefimerida.gr

Απάντησε

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>