Πράσινο καύσιμο από τηγανέλαια

Το χρησιμοποιημένο τηγανέλαιο αποτελεί «πρόβλημα» στις μέρες μας καθώς αρκεί η απόληψη ενός μόνο λίτρου για να μολύνει 1.000.000 λίτρα νερού, την ποσότητα, δηλαδή, που χρησιμοποιεί ο μέσος άνθρωπος σε 14 χρόνια! Ωστόσο, το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ), ανέπτυξε μία νέα τεχνολογία, που προβάλλει ως λύση όχι μόνο στο πρόβλημα της κλιματικής αλλαγής, αλλά και στη διάθεση του τηγανέλαιου.

Η τεχνολογία αυτή επιτυγχάνει την παραγωγή βιοντίζελ από τηγανέλαια και βασίζεται στην καταλυτική υδρογονοεπεξεργασία τηγανέλαιου και τη μετατροπή των λιπαρών οξέων του σε παραφίνες και ναφθένια. Η συνολική διεργασία έχει υψηλό βαθμό μετατροπής που ξεπερνά το 90%. Το νέο βιοκαύσιμο είναι ένα ελαφρύ και καθαρό ντίζελ με εντυπωσιακές ιδιότητες. Σε σχέση με το συμβατικό, ορυκτό ντίζελ έχει υψηλότερο αριθμό κετανίου και υψηλότερη θερμογόνο δύναμη, άρα μικρότερη κατανάλωση καυσίμου ανά χλμ.

Η καινοτομία αναπτύχθηκε από την ερευνητική ομάδα του Ινστιτούτου Τεχνικής Χημικών Διεργασιών (ΙΤΧΗΔ) του ΕΚΕΤΑ με επικεφαλής την Στέλλα Μπεζεργιάννη, σε συνεργασία με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης – Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών – για την αξιολόγηση του νέου καυσίμου σε κινητήρες, καθώς και το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο – Τμήμα Χημικών Μηχανικών – για την αξιολόγηση των ιδιοτήτων του νέου καυσίμου.

Η τεχνολογία εφαρμόζεται πιλοτικά για την παραγωγή 2 τόνων του νέου καυσίμου για την επίδειξή του σε απορριμματοφόρο του Δήμου Θεσσαλονίκης, που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα LIFE+.

Νέα τεχνολογία φιλική προς το περιβάλλον

Η νέα τεχνολογία, η οποία μπορεί να εκμεταλλευθεί το χρησιμοποιημένο τηγανέλαιο κατά 100%, παράγοντας βιοντίζελ δεύτερης γενιάς, αποτελεί καινοτόμο τεχνολογία για την Ελλάδα αλλά και παγκοσμίως. Συγκριτικά με το βιοντίζελ πρώτης γενιάς (το οποίο γρήγορα συνδέθηκε με την αμφιλεγόμενη διαμάχη «ενέργεια ή τροφή» με αποτέλεσμα τον περιορισμό της εξέλιξής του), η νέα τεχνολογία είναι πιο οικονομική και ανθεκτική, αφού μπορεί να αξιοποιήσει τις μεγάλες ποσότητες διαθέσιμου τηγανέλαιου για την παραγωγή ενός οικονομικού βιοκαυσίμου σταθερών προδιαγραφών, που δεν απαιτεί μετατροπή του κινητήρα.

Η τεχνολογία έχει αναπτυχθεί ώστε να μεγιστοποιεί τις αποδόσεις σε ντίζελ με το μικρότερο δυνατό λειτουργικό κόστος. Συγκεκριμένα έχουν διερευνηθεί οι βέλτιστοι καταλύτες καθώς και οι βέλτιστες λειτουργικές συνθήκες που εγγυώνται μέγιστη απόδοση χωρίς να υποβαθμίζεται η ποιότητα του παραγόμενου βιοντίζελ. Επιπλέον, η νέα τεχνολογία παρουσιάζει αυξημένο αειφορικό χαρακτήρα καθώς ενσωματώνει και τη χρήση υδρογόνου που παράγεται από ηλιακή ενέργεια για την κάλυψη ενός μέρους των αναγκών σε υδρογόνο. Έτσι, στο ΕΚΕΤΑ έχει εγκατασταθεί ένας σταθμός φωτοβολταϊκών ισχύος 10kW που μέσω ενός ηλεκτρολύτη θα μετατρέπει την ηλιακή ενέργεια σε υδρογόνο.

Πρόκειται, συνεπώς, για μία τεχνολογία, η οποία παρουσιάζει μεγάλο επιχειρηματικό ενδιαφέρον και ταυτόχρονα εξασφαλίζει σημαντικό περιβαλλοντικό όφελος.

Πηγήexcellence.minedu.gov.gr

Απάντησε

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>