Τι κάνει η Ε.Ε. με τις βαφές χρωμικού μολύβδου;

Στις αρχές Φεβρουαρίου πραγματοποιήθηκε η τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής REACH στην οποία, μεταξύ των άλλων θεμάτων, συζητήθηκε η παραχώρηση άδειας συνέχισης της χρήσης χρωστικών χρωμικού μολύβδου, που έχουν κατηγοριοποιηθεί στην Ε.Ε. ως καρκινογόνες, τοξικές για την αναπαραγωγή και επικίνδυνες για το υδατικό περιβάλλον. Επιπλέον, οι ενώσεις αυτές έχουν αναγνωριστεί ως Substances of VeryHigh Concern-SVHCs (ενώσεις πολύ υψηλής ανησυχίας) το 2010, ενώ το 2013 μπήκαν στη λίστα ενώσεων προτεραιότητας προς κατάργηση, τη γνωστή λίστα εξουσιοδότησης (authorisation list).

Το ECOCITY, ως μέλος του E.E.B. που έχει αναλάβει την υπόθεση της αδειοδότησης σε ευρωπαϊκό επίπεδο, έστειλε επιστολή στο Χημείο του Κράτους, την αρμόδια Αρχή για τη REACH στην Ελλάδα, ζητώντας η χώρα μας να ψηφίσει αρνητικά στην αδειοδότηση συνέχισης της χρήσης χρωστικών χρωμικού μολύβδου, αιτιολογώντας και παραθέτοντας στοιχεία που υποστήριζαν τη θέση αυτή.

Στη συνεδρίαση της Επιτροπής REACH της 3ης Φεβρουαρίου δεν έγινε η ψηφοφορία, αλλά υπήρξε έντονη συζήτηση για το θέμα. Η πρόταση του Ευρωπαϊκού Πρακτορείου για τα Χημικά, ECHA, ήταν να δοθεί η άδεια για 12 (!) χρόνια και η Επιτροπή μείωσε σημαντικά το διάστημα και ισχυροποίησε τις προϋποθέσεις παραχώρησης της άδειας, ώστε να υπάρχει καλύτερος έλεγχος της διαδικασίας.

Όμως, πολλά κράτη-μέλη αντιτάχθηκαν πλήρως στην αδειοδότηση, βασιζόμενα στο εξαιρετικά ευρύ πεδίο χρήσης των ουσιών αυτών καθώς και στην ύπαρξη εναλλακτικών που κυκλοφορούν ήδη στην αγορά.Υποστήριξαν μάλιστα πως η αίτηση δεν έπρεπε από την αρχή να γίνει δεκτή λόγω ελλείψεων στο φάκελο.

Παρόλα αυτά το θέμα δεν έχει λήξει. Η Επιτροπή μπορεί να επανέλθει με νέα πρόταση ή ο φάκελος μπορεί να επιστραφεί στην ECHA.

Η θέση του ECOCITY είναι πως η συγκεκριμένη αδειοδότηση δεν θα έπρεπε καν να αποτελεί θέμα συζήτησης. Αν η ECHA και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν είναι σε θέση να απαγορεύσουν τη χρήση ουσιών, οι οποίες εδώ και 100 χρόνια είναι γνωστό πως προκαλούν μεταξύ άλλων σημαντικές εγκεφαλικές βλάβες, τότε τίθεται σε αμφιβολία η αποτελεσματικότητα και η αξιοπιστία όλης της διαδικασίας.

Πόσο μάλλον όταν στο Νεπάλ και στις Φιλιππίνες έχουν θεσπιστεί ήδη διατάξεις που απαγορεύουν τη χρήση όλων των βαφών που περιέχουν μόλυβδο σε συγκεντρώσεις μεγαλύτερες των 90 ppm.

Πηγή: ecocity.gr

Απάντησε

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>