Έκκληση από τον ΕΔΣΝΑ να μην πηγαίνουν τα πράσινα απόβλητα στους ΧΥΤΑ, αλλά για κομποστοποίηση

Η ανάγκη διάθεσης των πράσινων αποβλήτων (κλαδεμάτων) των δήμων της Αττικής στο Εργοστάσιο Μηχανικής Ανακύκλωσης και Κομποστοποίησης (ΕΜΑΚ), τονίζεται, με σχετική επιστολή προς όλους τους Δήμους της Αττικής, του μέλους της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΕΔΣΝΑ, περιφερειακού Συμβούλου, Αριστείδη Βρούστη. Συγκεκριμένα στην επιστολή που
στάλθηκε στους Αντιδημάρχους Καθαριότητας των δήμων της Αττικής στις 17 Ιουνίου τονίζεται ότι τα«πράσινα απόβλητα χωρίς προσμίξεις μπορούν να διατίθενται ατελώς και χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση» στο ΕΜΑΚ, «άμεσα, με μηδενική αναμονή».

Στην επιστολή υπογραμμίζεται επίσης ότι η πρακτική της φόρτωσης των κλαδεμάτων «μαζί με μπάζα και σκουπίδια στο ίδιο φορτηγό αυτοκίνητο, το οποίο καταλήγει στο ΧΥΤΑ μαζί με τα σύμμεικτα απορρίμματα», οδηγεί «στη μείωση της χωρητικότητας του ΧΥΤΑ, αυξάνει το κόστος διαχείρισης των απορριμμάτων και προκαλεί μεγαλύτερη αναμονή κατά την είσοδο και την απόρριψη των απορριμμάτων».

Τονίζεται επίσης ότι «ό,τι καταλήγει στο ΧΥΤΑ χρεώνεται στους Δήμους».

Έτσι, «για τα προφανή περιβαλλοντικά και οικονομικά οφέλη προτείνουμε την προσαρμογή του προγράμματος ξεχωριστής συλλογής των πράσινων αποβλήτων» των δήμων, αναφέρεται στην επιστολή, στην οποία προστίθεται ότι σε περίπτωση αδυναμίας των Δήμων, ο ΕΔΣΝΑ είναι πρόθυμος να εξετάσει τη «δυνατότητα συνδρομής» του.

Πηγή: thefaq.gr

Απάντησε

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>