Ανακύκλωση Λαμπτήρων

Τα τελευταία χρόνια μαθαίνουμε για την ανακύκλωση λαμπτήρων και πόσο σημαντική είναι για το περιβάλλον. Είναι ένας τομέας απαραίτητος για τον περιορισμό της ρύπανσης, αλλά και τη συλλογή υλικών για τη δημιουργία νέων προϊόντων στην κοινωνία.

Γιατί είναι απαραίτητη η ανακύκλωση των λαμπτήρων;  Κατ’ αρχήν, επιτυγχάνουμε την περιβαλλοντικά σωστή διαχείριση του υδραργύρου, που είναι ένα επικίνδυνο χημικό στοιχείο, το οποίο δεν πρέπει να διαφεύγει στο περιβάλλον. Απεναντίας, με την ανακύκλωση των λαμπτήρων μας επιτυγχάνεται η ασφαλής συλλογή του και η πλήρης ανάκτησή του, ώστε να επαναχρησιμοποιηθεί σε άλλα προϊόντα. Όμως, οι λάμπες αξιοποιούνται σχεδόν εξ ολοκλήρου. Εκτός του υδραργύρου, κατά την επεξεργασία τους ανακτώνται κι άλλα χρήσιμα υλικά, κυρίως γυαλί, μέταλλα και πλαστικό. Αποτέλεσμα; , Tα υλικά αυτά δεν πέφτουν στα απορρίμματα, κι έτσι δεν αυξάνεται κι άλλο ο όγκος των σκουπιδιών και η δυσκολία διαχείρισής τους.

Οι λάμπες συλλέγονται σε ειδικούς κάδους ανακύκλωσης. Οι ειδικοί κάδοι είναι τοποθετημένοι στα ακόλουθα επιλεγμένα σημεία: καταστήματα πώλησης λαμπτήρων, καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού, super market και σημεία συλλογής συμβεβλημένων δήμων. Είναι σημαντικό να τοποθετούμε τις λάμπες στους ειδικούς κάδους με προσοχή για να μη σπάσουν και χωρίς τη συσκευασία τους. Ειδικά, οι ευθύγραμμοι λαμπτήρες τοποθετούνται ξεχωριστά στο πίσω μέρος του ειδικού κάδου.

Είναι εύκολο να αναγνωρίζουμε τις λάμπες που ανακυκλώνονται. Η συσκευασία τους έχει το σήμα του διαγραμμένου κάδου. Ανακυκλώνονται όλες οι λαμπες οικονομίας, φθορισμού, καθώς και οι λαμπτήρες ατμών νατρίου χαμηλής ή υψηλής πίεσης,  ατμών υδραργύρου υψηλής πίεσης και οι λαμπτήρες τεχνολογίας LED. Το 2015 η Ανακύκλωση Συσκευών ΑΕ διαχειρίστηκε 179 τόνους λαμπτήρων, που αντιστοιχούν σε περίπου 1,000,000 τεμάχια!

Η Ανακύκλωση Συσκευών ΑΕ είναι εγκεκριμένος φορέας ανακύκλωσης όλων των ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού  στην Ελλάδα, συμπεριλαμβανομένων και των λαμπτήρων. Στο σύστημα είναι εγγεγραμμένες οι μεγαλύτερες εταιρίες παραγωγής λαμπτήρων παγκοσμίως, οι οποίες αντιπροσωπεύουν το 90% του όγκου λαμπτήρων που διακινείται στην ελληνική αγορά. Η Ανακύκλωση Συσκευών ΑΕ διασφαλίζει ότι οι διαδικασίες συλλογής, μεταφοράς και επεξεργασίας των λαμπτήρων γίνονται με ορθό περιβαλλοντικά τρόπο, ώστε να επιτευχθεί ο τελικός στόχος, η εισαγωγή των ανακτημένων υλικών τους σε ένα νέο κύκλο παραγωγής και να προστατευθεί ταυτόχρονα το περιβάλλον από τη ρύπανση.

Του Γιώργου Κεραμιτζόγλου

Πηγή: skai.gr

Απάντησε

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>