Αυξάνονται σταθερά οι μικρές μονάδες βιοαερίου για την αξιοποίηση του μεθανίου από τους κτηνοτρόφους της Γαλλίας

Οι περισσότερες νέες συνδεδεμένες μονάδες παραγωγής ρεύματος από βιοαέριο είναι κυρίως μικρές μονάδες, που αξιοποιούν το μεθάνιο, ως υποπροϊόν των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων στη Γαλλία.

Η καταγραφή των στοιχείων για το βιοαέριο για το πρώτο τρίμηνο του 2016, που δημοσιεύθηκε από τη Γενική Επιτροπή για την Αειφόρο Ανάπτυξη της Γαλλίας αναφέρεται σε συνολικά 439 σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από βιοαέριο στο τέλος του 2016. Η συνολική εγκατεστημένη ισχύς είναι 370 MW.

Κατά τη διάρκεια του πρώτου τριμήνου του 2016, 4 MW συνδέθηκαν, ποσότητα ισχύος που είναι η μισή σε σχέση με την ίδια περίοδο το 2015. Από αυτές τις νέες εγκαταστάσεις, οι περισσότερες είναι κυρίως μικρές μονάδες βιοαερίου, οι οποίες δημιουργούνται σε γεωργικές περιοχές. Σύμφωνα με το Υπουργείο Περιβάλλοντος, η ισχύς των έργων κατασκευής, που βρίσκονται σε αναμονή για σύνδεση, φτάνει τα 109 MW.

Η μέση ισχύς των μονάδων βιοαερίου είναι μόνο 349 κιλοβάτ. Οι βιομηχανικές εγκαταστάσεις που χρησιμοποιούν βιοαέριο από μη επικίνδυνες εγκαταστάσεις αποθήκευσης αποβλήτων είναι μικρότερες σε αριθμό, αλλά έχουν μια μέση ισχύ πολύ μεγαλύτερη (1,8 MW).

Η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από βιοαέριο ανήλθε σε 0,45 TWh κατά το πρώτο τρίμηνο του 2016, λίγο κάτω από το προηγούμενο τρίμηνο.

Πηγή: La France Agricole – agro24.gr

Απάντησε

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>