Βραβεία καλών πρακτικών ανακύκλωσης και διαχείρισης αποβλήτων 2017

Για δεύτερη φορά τα Waste & Recycling Awards επιβραβεύουν καλές πρακτικές για την ολοκληρωμένη διαχείριση στερεών αποβλήτων (αστικών, βιομηχανικών, επικινδύνων, ηλεκτρονικών κτλ.) που εφαρμόζονται από οργανισμούς, φορείς και επιχειρήσεις της τοπικής αυτοδιοίκησης (Δήμους, ΦΟΔΣΑ κτλ.), καθώς και από ιδιωτικές εταιρείες.

Κύριοι στόχοι των βραβείων είναι η κινητοποίηση των οργανισμών και των επιχειρήσεων στο να βελτιώσουν τις περιβαλλοντικές τους επιδόσεις, η ανάδειξη του αναδυόμενου κλάδου της διαχείρισης στερεών αποβλήτων και η προβολή των καλύτερων πρακτικών διαχείρισης αποβλήτων σαν φωτεινά παραδείγματα για τους υπόλοιπους.

Η πρώτη διοργάνωση των Waste & Recycling Awards είχε πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 17 Δεκεμβρίου 2015 στο ξενοδοχείο Athenaeum InterContinental και την είχαν παρακολουθήσει Δήμαρχοι, στελέχη επιχειρήσεων και δημόσιων οργανισμών και εξειδικευμένοι δημοσιογράφοι. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης απονεμήθηκαν βραβεία σε περίπου 30 επιχειρήσεις και οργανισμούς (Δήμους, Φορείς διαχείρισης απορριμμάτων, Συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης, ιδιωτικές εταιρείες κτλ.) με βάση την κρίση μιας εντεκαμελούς κριτικής επιτροπής. Τα βραβεία ήταν τριών ειδών (GOLD, SILVER και BRONZE) και ανήκαν σε διαφορετικές κατηγορίες (Κυκλική οικονομία, Ανακύκλωση, Επικίνδυνα απόβλητα, Μηδενικά απόβλητα κτλ.), ανάλογα με τον τομέα στον οποίο διακρίθηκε η κάθε επιχείρηση ή οργανισμός.

Οι φετινές υποψηφιότητες υποβάλλονται μέχρι τις 20 Οκτωβρίου 2017. Οι κατηγορίες στις οποίες θα βραβευτούν και φέτος επιχειρήσεις και οργανισμοί είναι 37 (περισσότερες από την προηγούμενη διοργάνωση). Η αξιολόγηση των υποψηφιοτήτων θα γίνει με βάση τα αποτελέσματα μιας δωδεκαμελούς κριτικής επιτροπής με βάση 5 κριτήρια αξιολόγησης.

Πηγή: wasterecyclingawards.gr

Απάντησε

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>