Διαλογή στην πηγή και ανακύκλωση χαρτιού/χαρτονιού

Πηγή φωτογραφίας: ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ. Α.Α.Ε.

Ο Δήμος Κομοτηνής σε συνεργασία με τον Περιφερειακό Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦΟΔιΣΑ) της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ. Α.Α.Ε.), την Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης ΑΜΘ και την Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης Ε.Ε.Α.Α. Α.Ε. οργανώνει ένα νέο πρόγραμμα χωριστής συλλογής και ανακύκλωσης χαρτιού/χαρτονιού στην πηγή με δίκτυο κάδων με το κίτρινο καπάκι. Ο Δήμος Κομοτηνής συμμετέχει ήδη από το 2010 στην ανακύκλωση συσκευασιών με τον μπλε κάδο και από το 2015 στη χωριστή συλλογή γυαλιού με τους κώδωνες γυαλιού. Επιπλέον, συλλέγεται έντυπο υλικό (εφημερίδες, περιοδικά κ.λ.π.) με 28 κώδωνες χαρτιού σε κεντρικά σημεία της πόλης.

Σύμφωνα με τον Νόμο 4042/2012 και το νέο Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣΔΑ), η χωριστή συλλογή σε επιμέρους ρεύματα θα πρέπει να καθιερωθεί τουλάχιστον για χαρτί, πλαστικό, μέταλλο και γυαλί. Το νέο πρόγραμμα χωριστής συλλογής χαρτιού/χαρτονιού στην πηγή στοχεύει στην ενίσχυση της ανακύκλωσης χάρτινων συσκευασιών, χαρτονιού και χαρτιού και στην επίτευξη υψηλής ποιότητας ανακύκλωσης. Μάλιστα, σύμφωνα με το εγκεκριμένο σχέδιο διαχείρισης αποβλήτων (ΤΣΔΑ) του Δήμου Κομοτηνής προβλέπεται η ανάπτυξη του δικτύου χωριστής συλλογής χαρτιού και χαρτονιού.

Οι νέοι κάδοι συλλογής χάρτινων συσκευασιών φέρουν κίτρινο καπάκι και ειδικό διακριτικό αυτοκόλλητο που κάνει γνωστό στον πολίτη ότι ο κάδος δέχεται μόνο χάρτινες συσκευασίες. Οι κάδοι με το κίτρινο καπάκι έχουν ήδη αρχίσει να τοποθετούνται σταδιακά σε κεντρικά σημεία ενδιαφέροντος στον Δήμο Κομοτηνής όπως είναι οι δημόσιες υπηρεσίες, σχολεία, μουσεία, κ.λπ., όπου παράγονται σημαντικές ποσότητες χαρτιού και χάρτινων συσκευασιών. Σε πρώτη φάση προγραμματίζεται να αναπτυχθούν συνολικά εκατόν εβδομήντα (170) κάδοι με κίτρινο καπάκι. Στο δίκτυο των νέων κάδων θα χρησιμοποιηθούν και οι υπάρχοντες κώδωνες συλλογής χαρτιού του Δήμου Κομοτηνής. Οι χάρτινες συσκευασίες που θα συλλέγονται θα οδηγούνται στο Κέντρο Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών (ΚΔΑΥ) της Κομοτηνής προς διαλογή από ξένες ύλες, συμπίεση του χαρτιού/χαρτονιού σε δέματα και ακόλουθη αξιοποίηση των δεματοποιημένων υλικών σε βιομηχανίες ανακύκλωσης χαρτιού.

Kadoi_anak_xartiou_aporr

Πηγή φωτογραφίας: ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ. Α.Α.Ε.

Η χωριστή συλλογή χαρτιού/χαρτονιού ξεκινάει στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης από το Δήμο Κομοτηνής και αποτελεί σημαντικό βήμα ώστε σταδιακά να αρχίσει η διαλογή στην πηγή και για άλλα ρεύματα ανακυκλώσιμων υλικών, συμβάλλοντας δυναμικά στην επίτευξη των στόχων ανακύκλωσης που υποχρεούται να πετύχει η χώρα.

Στα πλαίσια του προγράμματος χωριστής συλλογής για το ρεύμα του χαρτιού/χαρτονιού, σχεδιάζονται δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης με τη συνεργασία της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης ΑΜΘ, της ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ. Α.Α.Ε. και του Δήμου Κομοτηνής. Για την επιτυχία του προγράμματος χωριστής συλλογής χαρτιού/χαρτονιού καθοριστική είναι η συμμετοχή και η προσωπική δράση του καθενός. Καλούνται όλοι οι πολίτες να αγκαλιάσουν και να στηρίξουν με ευθύνη και συνέπεια το νέο πρόγραμμα ανακύκλωσης χαρτιού/χαρτονιού που τίθεται σε εφαρμογή.

Πηγή: diaamath.gr

Απάντησε

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>