Ηλεκτρική ενέργεια και θερμότητα από βιοαέριο στη Θεσσαλία – Νέα μονάδα 5,3 MW

Η σύμβαση για το πρώτο έργο που χρηματοδοτείται μέσω του προγράμματος JESSICA, καθώς και από την τράπεζα Πειραιώς, στη Θεσσαλία, υπεγράφη στη Λάρισα, παρουσία του υφυπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλου.

Πρόκειται για μία πρωτοποριακή επένδυση στην οποία προχώρησε η «Επίλεκτος Βιοαέριο Φαρσάλων ΑΕ», η οποία έχει δρομολογήσει την κατασκευή και λειτουργία μονάδας παραγωγής ηλεκτρικής και θερμικής ενέργειας από βιοαέριο με τη χρήση βιομάζας ισχύος 5,252 μεγαβάτ στη δημοτική κοινότητα Βαμβακούς του Δήμου Φαρσάλων. Το έργο, κόστους 18,5 εκατ. ευρώ εκ των οποίων τα 10,5 εκατ. ευρώ προέρχονται από το χρηματοδοτικό εργαλείο του ΕΣΠΑ JESSICA, αναμένεται να ολοκληρωθεί σε ενάμιση χρόνο και να δημιουργήσει τουλάχιστον 100 νέες θέσεις εργασίας.

Όπως επισήμανε ο υφυπουργός Ανάπτυξης, ο οποίος συνεχάρη τους επιχειρηματίες και την τράπεζα για την προώθηση της επένδυσης, «πρόκειται για ένα έργο μεγάλης περιβαλλοντικής, ενεργειακής και αναπτυξιακής σημασίας για τη Θεσσαλία, καθώς θα αποτελέσει τη μεγαλύτερη μονάδα παραγωγής βιοαερίου από υποπροϊόντα του πρωτογενούς τομέα στην Ελλάδα. Η καινοτόμος ιδιωτική πρωτοβουλία αξιοποιεί τους ευρωπαϊκούς πόρους με στόχο τη δημιουργία δεκάδων θέσεων εργασίας, την ενίσχυση του ενεργειακού δυναμικού της περιοχής, αλλά και τη βιώσιμη διαχείριση των απορριμμάτων της τοπικής γεωργικής και κτηνοτροφικής περιοχής. Σε τέτοιες προσπάθειες θα είμαστε πάντοτε υποστηρικτές και αρωγοί, γιατί αυτή είναι η νέα μορφή ανάπτυξης που σχεδιάζουμε. Έτσι θα γίνει ανταγωνιστική και παραγωγική κάθε γωνιά και κάθε δράση της ελληνικής υπαίθρου».

Το JESSICA υλοποιείται στην Ελλάδα μέσα από τη συνεργασία του Υπουργείου Ανάπτυξης και της ΕΤΕΠ με πόρους του ΕΣΠΑ 2007– 2013 και στοχεύει στη στήριξη επενδύσεων σε βιώσιμα έργα αστικής ανάπτυξης, επιδιώκοντας ταυτόχρονα μόχλευση ιδιωτικών κεφαλαίων.

Αυτή την περίοδο βρίσκονται στο στάδιο αξιολόγησης στη Θεσσαλία 13 έργα συνολικού επιλέξιμου προϋπολογισμού 93,5 εκατ. ευρώ που αιτούνται χρηματοδότηση από το JESSICA ύψους 50,2 εκατ. ευρώ. Τα έργα που αξιολογούνται αφορούν ενδεικτικά, παραγωγή ηλεκτρικής και θερμικής ενέργειας από βιοαέριο, δημιουργία θεματικών πάρκων, ενεργειακή αναβάθμιση συστημάτων οδοφωτισμού, αναβάθμιση αθλητικών εγκαταστάσεων, και λοιπών ανάλογων έργων.

Πηγή: econews.gr

 

Λέξεις Κλειδιά:  , ,

Απάντησε

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>