Η διαχείριση των απορριμμάτων στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη

Η ολοκληρωμένη διαχείριση των απορριμμάτων στην χώρα μας βρίσκεται πολλά βήματα πίσω σε σχέση με τις υπόλοιπες ανεπτυγμένες χώρες. Η λειτουργία χώρων ανεξέλεγκτης διάθεσης απορριμμάτων (ΧΑΔΑ) σε κάποιες περιοχές της χώρας μας ακόμη, η μη αποκατάσταση αρκετών ΧΑΔΑ που σταμάτησαν να λειτουργούν, τα μικρά ποσοστά ανακύκλωσης απορριμμάτων, η έλλειψη μονάδων επεξεργασία απορριμμάτων ανά την χώρα, η έλλειψη παιδείας και ευαισθητοποίησης των πολιτών σε θέματα περιβάλλοντος αποτελούν μερικές από τις αιτίες αυτής της κατάστασης. Δυστυχώς, και στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (ΑΜΘ) επικρατεί μια παρόμοια κατάσταση, εμφανώς όμως καλύτερη σε σχέση με άλλες περιφέρειες (όπως η Πελοπόννησος και οι νησιωτικές περιφέρειες πλην Κρήτης) λόγω των προσπαθειών που γίνονται τα τελευταία χρόνια.

Όσον αφορά το κομμάτι της ανακύκλωσης των συσκευασιών στους μπλε κάδους, αυτή ξεκίνησε το 2010 στους Δήμους Αλεξανδρούπολης και Κομοτηνής με την τοποθέτηση των μπλε κάδων στις πόλεις και την έναρξη λειτουργίας του κέντρου διαλογής ανακυκλώσιμων υλικών (ΚΔΑΥ) Αλεξανδρούπολης. Σταδιακά, από το 2014 μέχρι το 2016, ξεκίνησε η ανακύκλωση στους μπλε κάδους και στους υπόλοιπους Δήμους της ΑΜΘ. Έτσι, αυτή την στιγμή τα ανακυκλώσιμα υλικά (συσκευασίες) από τους Νομούς Ροδόπης και Έβρου οδηγούνται για διαλογή στο ΚΔΑΥ Αλεξανδρούπολης, τα ανακυκλώσιμα υλικά από τον Νομό Ξάνθης και τους Δήμους Καβάλας, Νέστου και Θάσου στο ΚΔΑΥ Ξάνθης και τα ανακυκλώσιμα υλικά από τον Νομό Δράμας και τον Δήμο Παγγαίου στο ΚΔΑΥ Δράμας. Επιπρόσθετα, πραγματοποιείται ξεχωριστή ανακύκλωση χαρτιού-χαρτονιού σε κάδους με κίτρινο καπάκι στους Δήμου Κομοτηνής, Διδυμοτείχου και Ορεστιάδας με τα ανακυκλώσιμα υλικά να οδηγούνται στα ΚΔΑΥ Κομοτηνής και Διδυμοτείχου αντίστοιχα. Επίσης, σε όλους τους Δήμους της ΑΜΘ πραγματοποιείται ξεχωριστή ανακύκλωση γυάλινων συσκευασιών σε μπλε κώδωνες γυαλιού (diaamath.gr).

Συνεχίζοντας, σταμάτησε πρόσφατα η λειτουργία των 7 ΧΑΔΑ που λειτουργούσαν τα προηγούμενα χρόνια στην Περιφέρεια ΑΜΘ (Δράμα, Νέστος, Αλεξανδρούπολη, Σαμοθράκη, Σουφλί, Διδυμότειχο, Ορεστιάδα) και αποφασίστηκε να γίνει σύντομα η αποκατάσταση τους (dikaiologitika.gr). Έτσι, η ταφή των απορριμμάτων προς το παρόν γίνεται στον χώρο υγειονομικής ταφής απορριμμάτων (ΧΥΤΑ) Κομοτηνής για τα απορρίμματα των Δήμων των Νομων Έβρου και Ροδόπης, στον ΧΥΤΑ Ξάνθης για τα απορρίμματα των Δήμων του Νομού Ξάνθης και του Δήμου Νέστου, στον ΧΥΤΑ Καβάλας για τα απορρίμματα των Δήμων Καβάλας, Θάσου και Παγγαίου και στον ΧΥΤΑ Σερρών για τα απορρίμματα των Δήμων του Νομού Δράμας.

Όμως, σύμφωνα με τον νέο Περιφερειακό Σχεδιασμό Διαχείρισης των Απορριμμάτων (ΠΕΣΔΑ), τα επόμενα χρόνια προβλέπεται η κατασκευή νέων χώρων υγειονομικής ταφής υπολειμμάτων (ΧΥΤΥ) και μονάδων επεξεργασίας αποβλήτων (ΜΕΑ). Ως εκ τούτου, όταν κατασκευαστούν τα νέα έργα, τα σύμμεικτα απορρίμματα (σύμμεικτα ονομάζονται τα απορρίμματα που ρίχνουμε στους κοινούς κάδους σκουπιδιών) του Νομού Ροδόπης και των Δήμων Αλεξανδρούπολης και Σουφλίου θα οδηγούνται για ταφή στον νέο ΧΥΤΥ Αλεξανδρούπολης αφού πρώτα επεξεργαστούν στην ΜΕΑ Αλεξανδρούπολης. Τα σύμμεικτα απορρίμματα του Νομού Ξάνθης και του Βορείου Έβρου (Δήμοι Ορεστιάδας και Διδυμοτείχου) θα επεξεργάζονται πρώτα σε μικρότερες ΜΕΑ (ΜΕΑ Ξάνθης και ΜΕΑ Βορείου Έβρου αντίστοιχα) και μετά τα υπολείμματα θα οδηγούνται για ταφή στους ΧΥΤΥ Ξάνθης και Βορείου Έβρου αντίστοιχα. Επιπρόσθετα, τα σύμμεικτα απορρίμματα των Νομών Δράμας και Καβάλας (πλην Θάσου) θα επεξεργάζονται στην ΜΕΑ Καβάλας και μετά τα υπολείμματα θα θάβονται στον ΧΥΤΥ Καβάλας. Τέλος, στην Θάσο και στην Σαμοθράκη θα πραγματοποιείται ολοκληρωμένη διαχείριση απορριμμάτων με την ύπαρξη μιας μικρής ΜΕΑ (που θα περιλαμβάνει και διαλογή υλικών) και ενός μικρού ΧΥΤΥ σε κάθε νησί.

Εν συνεχεία, αξιοσημείωτος είναι και ο στόχος για την σταδιακή τοποθέτηση καφέ κάδων ανακύκλωσης για τα βιοαπόβλητα (τα βιοαπόβλητα είναι τα υπολείμματα τροφίμων και τα απορρίμματα κήπων). Αυτά τα προδιαλεγμένα βιοαπόβλητα θα οδηγούνται σε μονάδες βιολογικής επεξεργασίας προδιαλεγμένων βιοαποβλήτων οι οποίες θα δημιουργηθούν σε όλη την περιφέρεια και πιο συγκεκριμένα στην Αλεξανδρούπολη, την Κομοτηνή, την Καβάλα, το Παγγαίο, το Παρανέστι, την Προσοτσάνη, τις Κρηνίδες, τον Βόρειο Έβρο, την Δράμα, την Ξάνθη, την Θάσο και την Σαμοθράκη.

Επιπλέον, προβλέπεται η δημιουργία 37 πράσινων σημείων στην ΑΜΘ στα οποία θα γίνεται επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση των απορριμμάτων μέσω της διαλογής στην πηγή. Επίσης, στα σχέδια του αρμόδιου φορέα διαχείρισης των απορριμμάτων της ΑΜΘ (ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ. Α.Α.Ε.) είναι η περαιτέρω ευαισθητοποίηση και εκπαίδευση των πολιτών, και ειδικά των νέων, πάνω σε θέματα διαχείρισης των απορριμμάτων, καθώς και η αύξηση της οικιακής κομποστοποίησης.

Τελειώνοντας, ήδη έχουν ενταχθεί για χρηματοδότηση 5  από τα νέα έργα και οι μελέτες ωρίμανσης για άλλα 2 και συνεχίζεται η προσπάθεια για την ένταξη και των υπολοίπων έργων. Οι στόχοι του νέου ΠΕΣΔΑ για την υλοποίηση όλων των έργων και την αύξηση της επαναχρησιμοποίησης και της ανακύκλωσης είναι αρκετά φιλόδοξοι. Παρ’όλα αυτά, είναι ευκταίο από όλους τους πολίτες να επιτευχθούν όσο το δυνατόν περισσότεροι στόχοι (ει δυνατόν και όλοι) για να βελτιωθούν οι συνθήκες διαχείρισης των απορριμμάτων και η ποιότητα ζωής των πολιτών στην ΑΜΘ.

Μηνάς Μήνογλου

Διπλ. Μηχανικός Περιβάλλοντος, MSc

Απάντησε

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>