Κύπρος: “ο ρυπαίνων πληρώνει”, τηγανοκίνηση και πράσινα σχολεία από δήμο-πρότυπο

Λαμπρό παράδειγμα για την Κύπρο, αλλά και την Ελλάδα αποτελεί η Αγλαντζιά, ένα προάστιο της Λευκωσίας που πρωτοπορεί σε θέματα διαχείρισης απορριμμάτων, ανακύκλωσης με διαλογή στην πηγή, αλλά και αξιοποίησης του χρησιμοποιημένου τηγανέλαιου στις μετακινήσεις.

—Pay as you throw

Ο Δήμος Αγλαντζιάς επιδιώκει την ένταξη του συστήματος “Πληρώνω ό,τι πετώ – Pay as you throw” (PAYT) στα διαρθρωτικά ταμεία της ΕΕ για την περίοδο 2014-2020, ώστε οι πολίτες να επιβαρύνονται με βάση τις πραγματικές ποσότητες των απορριμμάτων που παράγει το νοικοκυριό τους και με αυτό τον τρόπο να ενθαρρυνθεί η ανακύκλωση και η διαλογή στην πηγή.

“Έχουμε διανέμει δωρεάν περίπου 600 κάδους σε συγκεκριμένη περιοχή της Αγλαντζιάς, οι οποίοι ταυτοποιούν το βάρος των παραγόμενων σκυβάλων με τον ιδιοκτήτη μέσω ζύγισης. Όταν το πιλοτικό σύστημα εφαρμοσθεί πλήρως, θα είμαστε σε θέση να χρεώνουμε τους χρήστες σύμφωνα με τις πραγματικές ποσότητες σκυβάλων που παράγουν. Αρχικά υπήρχαν αντιδράσεις σ’ αυτή τη νέα διαδικασία αλλά στη συνέχεια εκτιμήθηκε θετικά από τους χρήστες”, δήλωσε στο ΚΥΠΕ ο δήμαρχος Αγλαντζιάς, Κώστας Κόρτας.

Σύμφωνα με το πρόγραμμα PAYT, σε κάθε κάδο θα υπάρχει εγκατεστημένος ένας μικροεπεξεργαστής (microchip) που θα συνδέει τον κάδο με μια πραγματική διεύθυνση, στην οποία διαμένει κάποιο φυσικό πρόσωπο. Το σκυβαλοφόρο περιέχει σύστημα ζύγισης και λογισμικό εγκατεστημένο σε αυτό. Στο σύστημα (on board) καταγράφεται το καθαρό βάρος των σκυβάλων, το οποίο προκύπτει από την αφαίρεση του βάρους του κάδου μαζί με τα σκύβαλα και του άδειου κάδου. Μαζί με το βάρος καταγράφεται το πρόσωπο που διαμένει στο ακίνητο, η μέρα και η ώρα αποκομιδής.

—Τηγανέλαια, βιομάζα και ανακύκλωση

Ο Δήμος Αγλαντζιάς δεν σταματά εκεί, αλλά σε συνεργασία με την ΑΚΤΗ Κέντρο Μελετών και Ερευνών, έχει εισάγει το πρόγραμμα «Τηγανοκίνηση», που προβλέπει τη μετατροπή των χρησιμοποιημένων τηγανέλαιων σε καύσιμο.

Επίσης ο Δήμος προγραμματίζει τη δημιουργία πράσινου σημείου, ενώ παρέχει και υπηρεσίες έναντι πληρωμής για τη συλλογή κλαδευμάτων.

Στην Αγλαντζιά, όπως και σε όλους τους άλλους Δήμους γίνεται συλλογή πλαστικού, μετάλλου, συσκευασιών ποτών (PMD) και χαρτιού από πόρτα σε πόρτα μια φορά τη βδομάδα. Υπάρχουν εγκατεστημένοι κάδοι για PMD σε πολλές περιοχές του Δήμου, ειδικότερα έξω από πολυκατοικίες, ενώ για συλλογή γυαλιού υπάρχουν εγκατεστημένοι συνολικά 14 κάδοι σε κεντρικά σημεία.

—Οικολογικά σχολεία

Πέρα από τις πολιτικές που εφαρμόζονται, ο Δήμος Αγλαντζιάς αποδίδει ιδιαίτερη σημασία στην περιβαλλοντική εκπαίδευση των μαθητών που φοιτούν στα σχολεία ευθύνης του.

Από τα 16 σχολεία στην Αγλαντζιά, τα έξι είναι οικολογικά σχολεία: Δ’ Δημοτικό Σχολείο (ΚΑ), Δ’ Δημοτικό Σχολείο (ΚΒ), Ε’ Δημοτικό Σχολείο, ΣΤ’ Δημοτικό Σχολείο, Κορνέσιο Δημοτικό και Γυμνάσιο Πλατύ.

Πηγή: econews.gr

 

Απάντησε

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>