Οδηγίες για την υποβολή της έκθεσης αποβλήτων έτους 2017

Στον ιστότοπο του Ηλεκτρονικού Μητρώου Αποβλήτων (ΗΜΑ) (wrm.ypeka.gr) έχουν ανεβεί σχετικές οδηγίες για την συμπλήρωση της ετήσιας έκθεσης αποβλήτων (ΕΑ) έτους αναφοράς 2017 από τις υπόχρεες επιχειρήσεις/οργανισμούς. Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής της ΕΑ είναι η 31η Μαρτίου 2018. Οι οδηγίες είναι οι εξής:

  • Όλοι οι υπόχρεοι παρακαλούνται να συμβουλευτούν τις Οδηγίες Χρήσης του ΗΜΑ, τις Συχνές ερωτήσεις & τα διαγράμματα ροής πριν τη συμπλήρωση της ΕΑ.
  • ΕΑ συμπληρώνουν οι Εγκαταστάσεις & οι Δραστηριότητες Συλλογής & Μεταφοράς, όχι οι Επιχειρήσεις/Οργανισμοί. Επομένως, για την υποβολή της ΕΑ απαιτείται σύνδεση με τους κωδικούς (Username, Password) της αντίστοιχης Εγκατάστασης ή Δραστηριότητας Συλλογής & Μεταφοράς.
  • Η ΕΑ για το 2017 είναι διαθέσιμη μόνο για τις Εγκαταστάσεις & τις Δραστηριότητες Συλλογής-Μεταφοράς, τις οποίες έχει αποδεχτεί η Επιχείρηση. Για την αποδοχή απαιτείται σύνδεση με τους κωδικούς (Username, Password) της Επιχείρησης / Οργανισμού και στην αντίστοιχη καρτέλα «Οι Εγκαταστάσεις μου» ή «Οι Δραστηριότητες (συλλογής & Μεταφοράς) μου» πραγματοποιείται η συγκεκριμένη ενέργεια.
  • Οι ποσότητες αποβλήτων εισάγονται σε τόνους.
  • Ο πίνακας «Αποθήκευση αποβλήτων εντός της Εγκατάστασης /Προκαταρκτική αποθήκευση» αφορά στα απόβλητα που είναι/παραμένουν αποθηκευμένα στην Εγκατάσταση παραγωγής αυτών την τελευταία μέρα του έτους αναφοράς (31/12/2017). Συμβουλευτείτε το Πλαίσιο 1 (σελ. 31) των Οδηγιών Χρήσης.

Πηγή: wrm.ypeka.gr

Απάντησε

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>