Οικιακή Κομποστοποίηση: Μια διαδικασία που μας ωφελεί όλους

 Κάδος κομποστοποίησης

Του κ. Λουκά Ν. Μπελλώνια

Με τον όρο Οικιακή Κομποστοποίηση εννοούμε την φυσική διαδικασία κατά την οποία τα απόβλητα τροφών και τροφίμων (λαχανικά, φρούτα κτλ) και τα απόβλητα κήπου (κλαδέματα, φύλλα κτλ) μετατρέπονται σε ένα πλούσιο οργανικό μίγμα που λειτουργεί ως εδαφοβελτωτικό (compost). Η κομποστοποίηση είναι μία μέθοδος, η οποία είναι κατάλληλη και μπορεί να προσαρμοστεί σε ποικίλες κοινωνικοοικονομικές και γεωγραφικές περιοχές για την επεξεργασία του οργανικού μέρους των απορριμμάτων. Αποτελεί μια σύγχρονη και αποτελεσματική πρακτική για τη μείωση των αποβλήτων και μια άριστη επιλογή επεξεργασίας στην πηγή. Επίσης με αυτό τον τρόπο εκτρέπονται σημαντικές ποσότητες οργανικών απορριμμάτων από το ρεύμα των σύμμεικτων αστικών απορριμμάτων, συμβάλλοντας στην επίτευξη των στόχων που θέτει η οδηγία 1999/31/ΕΚ περί ταφής των απορριμμάτων.

Η διαδικασία της Οικιακής Κομποστοποίησης είναι απλή και εύκολη για κάθε νοικοκυριό. Το μόνο που απαιτείται είναι η χωριστή συλλογή των υλικών προς κομποστοποίηση και η εναπόθεσή τους στον ειδικό κάδο. Ενδεικτικά, τα υλικά που μπορούν να χρησιμοποιηθούν είναι υπολείμματα από λαχανικά, χορταρικά και φρούτα, φυτικά υπολείμματα όπως ξερά φύλλα, βλαστοί, κομμένο γκαζόν κτλ, στάχτη από τζάκι, τσόφλια αυγών, χαρτιά κουζίνας, πριονίδι, υπολείμματα βοτάνων από ροφήματα, κατακάθια καφέ, φίλτρα καφέ και άλλα.

Η Οικιακή Κομποστοποίηση αποτελεί επίσης ένα σημαντικό εργαλείο διαπαιδαγώγησης των νεαρών μελών των οικογενειών περί της σωστής και υπεύθυνης διαχείρισης των απορριμμάτων, καθώς διδάσκονται τις βασικές αρχές για την διατήρηση των φυσικών πρώτων υλών, τον κύκλο ζωής των υλικών αλλά και την διαδραστικότητα του  φυσικού κόσμου.

Μερικά από τα κύρια οφέλη που προκύπτουν από την διαδικασία της Οικιακής Κομποστοποίησης είναι τα παρακάτω:

  • Η προσθήκη compost στο χώμα κήπων βελτιώνει την υγεία, την δομή και την γονιμότητα του εδάφους. Επιπλέον αυξάνει την ικανότητα του εδάφους να συγκρατεί το νερό και να αποθηκεύει θρεπτικά συστατικά με συνέπεια τις χαμηλότερες απαιτήσεις σε νερό και λίπασμα.
  • Υλικά που βρίσκονται στο compost όπως τα σάπια φύλλα χρησιμοποιούνται συνήθως ως βιολογικές μέθοδοι για τον έλεγχο των ζιζανίων και παρασίτων στα φυτά, μειώνοντας έτσι τις ανάγκες για χημικά προϊόντα για την φυτοπροστασία.
  • Η κάθε οικία εξοικονομεί χρήματα από την αγορά εδαφοβελτιωτικού αλλά και έχει να διανύσει λιγότερα δρομολόγια προς τον κάδο απορριμμάτων.

Επίσης η διαδικασία της Οικιακής Κομποστοποίησης έχει και κοινωνικά οφέλη:

  • Αυξημένη ευαισθητοποίηση της κοινότητας για τα περιβαλλοντικά θέματα διαχείριση των απορριμμάτων.
  • Ενίσχυση του κοινωνικού αισθήματος για την επίτευξη ενός κοινού σκοπού
  • Προσωπική ικανοποίηση για την ανάληψη της ευθύνης αλλαγής συμπεριφοράς και των συνηθειών απέναντι στην διαχείριση των παραγόμενων οργανικών αποβλήτων.

Πηγές:

  • «Εγχειρίδιο Aνακύκλωσης Oργανικών Yλικών» Π. Βροντάνης (2009)
  • «Οδηγός εφαρμογής προγραμμάτων Διαλογή στη Πηγή & συστημάτων διαχείρισης των βιοαποβλήτων» ΕΠΠΕΡΑΑ (2012)
Ο κ. Λουκάς Ν. Μπελλώνιας είναι Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός, μέλος της Ελληνικής Εταιρείας Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων

Απάντησε

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>