Πανελλήνιο συνέδριο για τη διαχείριση αστικών στερεών αποβλήτων στην Αλεξ/πολη

Η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ) πραγματοποίησε στην Αλεξανδρούπολη, στις 15 και 16 Ιανουαρίου 2016, πανελλήνιο συνέδριο με θέμα “Μοντέλα Διαχείρισης Αστικών Στερεών Αποβλήτων και ο ρόλος των Ο.Τ.Α. – Εκτίμηση Χωρικών, Πληθυσμιακών και Οικονομικών Παραμέτρων”. Στο συνέδριο συμμετείχαν πάνω από 500 σύνεδροι (Δήμαρχοι, Αντιδήμαρχοι, Εκπρόσωποι κομμάτων και υπουργείων, Μέλη της ακαδημαϊκής και επιστημονικής κοινότητας, Εκπρόσωποι φορέων διαχείρισης στερεών αποβλήτων, Εργαζόμενοι στην τοπική αυτοδιοίκηση, Απλοί πολίτες).

DSCN2530

Σκοπός τη διεξαγωγής του συνεδρίου ήταν η σηματοδότηση μια “Νέας Αρχής” στο δημόσιο διάλογο για το ζήτημα της διαχείρισης των απορριμμάτων που μας αφορά όλους. Κατά την πρώτη ημέρα του συνεδρίου (15/01) πραγματοποιήθηκαν αρχικά χαιρετισμοί από τον κ. Ευάγγελο Λαμπάκη-Δήμαρχο Αλεξανδρούπολης, τον κ. Γιώργο Παυλίδη-Περιφερειάρχη Ανατ. Μακεδονίας και Θράκης, τον κ. Αθανάσιο Καραμπίνη-Πρύτανη του Δ.Π.Θ., τον κ. Βασίλη Λιόγκα-Εκπρόσωπο του Αναπλ. Υπουργού Παραγ. Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, τον κ. Γιώργο Πατούλη-Πρόεδρο της ΚΕΔΕ και τον κ. Σωκράτη Φάμελλο-Κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ. Στους χαιρετισμούς τονίστηκε η ανάγκη επίσπευσης των διαδικασιών για την επίλυση του προβλήματος, γιατί αλλιώς θα υπάρξουν πολύ δυσμενείς συνέπειες για την ελληνική κοινωνία (οικονομικές και περιβαλλοντικές).

DSCN2565

Στη συνέχεια, μίλησε ο εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΕΠ) κ. Patrick Dorville για θέματα που αφορούν τη χρηματοδότηση των έργων διαχείρισης απορριμμάτων από την ΕΕΠ. Ακολούθως, έλαβαν το λόγο οι κ. Σάββας Χιονίδης-Πρόεδρος της Επιτρ. Χωροταξίας, Υποδομών και Περ/ντος της ΚΕΔΕ, Ευθύμιος Λέκκας-Καθ. Δυναμικής, Τεκτονικής, Εφαρμ. Γεωλογίας & Φυσ. Καταστροφών του Ε.Κ.Π.Α., Αντώνης Μαυρόπουλος-Πρόεδρος της ΕΕ του ISWA, Ευάγγελος Βουδριάς-Καθηγητής του Τμημ. Μηχ/κων Περιβάλλοντος του Δ.Π.Θ. και Κώστα Βελής-Καθηγητής του The University of Leeds, οι οποίοι ανέπτυξαν θέματα που αφορούν τις γεωγραφικές, δημογραφικές και οικονομικές παραμέτρους και την επίδραση τους στα συστήματα διαχείρισης απορριμμάτων.

Εν συνεχεία, παρουσιάστηκαν παραδείγματα ολοκληρωμένης διαχείρισης απορριμμάτων από άλλες ευρωπαϊκές πόλεις από τον κ. Franco Christo (Φλωρεντία Ιταλίας), την κ. Ana Lureiro (Λισαβώνα Πορτογαλίας) και τον κ. Walter Hauer (Βιέννη Αυστρίας). Τέλος, πραγματοποιήθηκαν τοποθετήσεις και παραμβάσεις συνέδρων και έγιναν 2 workshop σε δύο διαφορετικές αίθουσες: το ένα με θέμα “Νέα εργαλεία και τεχνολογίες για τη διαχείριση των απορριμμάτων” και το άλλο με θέμα: “Νησιά μηδενικών αποβλήτων”.

DSCN2592

Κατά τη δεύτερη ημέρα του συνεδρίου (16/01) αρχικά πραγματοποιήθηκαν ομιλίες από τους κ. Ευάγγελο Καπετάνιο-Γενικό γραμματέα συντονισμού διαχείρισης αποβλήτων του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α., κ. Γιάννη Γιάνναρο-οικονομολόγο και κ. Μανώλη Χρυσοστάλη-οικονομολόγο σχετικά με τα οικονομικά της διαχείρισης των απορριμμάτων. Στη συνέχεια, παρουσιάστηκε η ελληνική εμπειρία στη διαχείριση των απορριμμάτων από μερικές περιοχές της χώρας (Ανατ. Μακεδονία Θράκη-Χριστόδουλος Μαμσάκος, Δήμαρχος Δράμας, Δυτική Μακεδονία-Δημοσθένης Μαυρίδης-ΔΙΑΔΥΜΑ, Χανιά-Κώστας Πατεράκης-ΔΕΔΙΣΑ).

DSCN2618

Ακολούθως, πραγματοποιήθηκαν ομιλίες σχετικά με την κυκλική οικονομία και την διαχείριση στερεών αποβλήτων από εκπροσώπου του Εθνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης (ΕΟΑΝ), της Ελληνικής Εταιρείας Αξιοποίησης Ανακύκλωσης (ΕΕΑΑ), του δικτύου των ΦΟΔΣΑ, της Ελληνικής Εταιρείας Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΕΕΔΣΑ) και της ΕΤΒΑ. Τέλος, πραγματοποιήθηκαν παρεμβάσεις και τοποθετήσεις από τους συνέδρους και έγινε ανακεφαλαίωση και παρουσίαση των βασικών συμπερασμάτων.

aeiforianews

Απάντησε

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>