Χωριστή συλλογή γυαλιού στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης

Ο Φορέας Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων της Περιφέρειας Αν. Μακεδονίας και Θράκης (ΔΙΑΑΜΑΘ ΑΑΕ) σε συνεργασία με τους Δήμους της Περιφέρειας ΑΜΘ και την Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης (ΕΕΑΑ ΑΕ) προχώρησαν σε ένα νέο πρόγραμμα χωριστής συλλογής γυαλιού. Σκοπός του νέου προγράμματος είναι η αξιοποίηση μεγαλύτερων ποσοτήτων δημοτικών αποβλήτων γυάλινης συσκευασίας, οι οποίες, χωρίς τη συλλογή σε χωριστό ρεύμα, καταλήγουν συχνά στα κοινά απορρίμματα.

Η διαδικασία ξεκίνησε µε την τοποθέτηση ειδικών μπλε κωδώνων συλλογής γυάλινων συσκευασιών σε επιλεγμένα σημεία καταρχήν στους μεγάλους Δήμους και σταδιακά και στους μικρότερους Δήμους. Τα σημεία τοποθέτησης έχουν επιλεγεί έτσι ώστε να βρίσκονται κοντά σε επιχειρήσεις εστίασης, ψυχαγωγίας και υγειονομικού ενδιαφέροντος, όπως καφέ, μπαρ, ξενοδοχεία, αίθουσες δεξιώσεων και εστιατόρια, που αποτελούν κύριες πηγές παραγωγής αποβλήτων γυάλινης συσκευασίας. Στους μπλε κώδωνες συλλογής γυαλιού θα πρέπει να αποθέτονται μόνο γυάλινες συσκευασίες δηλαδή γυάλινα μπουκάλια και γυάλινα δοχεία που θα συλλέγονται χωριστά κυρίως στις επιχειρήσεις. Ειδικό όχημα θα προσεγγίζει κάθε κάδο, θα τον αδειάζει από το περιεχόμενό του και θα τον τοποθετεί πάλι στη θέση του.

Το πρόγραμμα φιλοδοξεί στην επίτευξη των εθνικών στόχων της Ανακύκλωσης Συσκευασιών καθώς και στην ευαισθητοποίηση των δημοτών σε θέματα περιβάλλοντος. Πρόσθετο όφελος αποτελεί η ενίσχυση της περιβαλλοντικά και κοινωνικά υπεύθυνης λειτουργίας των επιχειρήσεων, αλλά και η μείωση του βάρους των απορριμμάτων που οδηγούνται σε ταφή.

Πηγή: diaamath.gr

Απάντησε

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>