10η Πανελλήνια Σύνοδος ΦΟΔΣΑ: “Παρόν και μέλλον στη διαχείριση των στερεών αποβλήτων”

Το Δίκτυο των Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (Δίκτυο ΦΟ.Δ.Σ.Α.) και ο Αναγκαστικός Σύνδεσμος Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων 1ης Διαχειριστικής Ενότητας Περιφέρειας Ηπείρου σε συνεργασία με την Περιφέρεια Ηπείρου και τον Εθνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης (Ε.Ο.ΑΝ.) διοργανώνουν την Δέκατη Πανελλήνια Σύνοδο των ΦΟ.Δ.Σ.Α. με θέμα: “Παρόν και μέλλον στη διαχείριση των στερεών αποβλήτων”, που θα πραγματοποιηθεί στις 30 Ιουνίου – 1 και 2 Ιουλίου 2016, στην πόλη των Ιωαννίνων, στην αίθουσα “Ευεργετών” του ξενοδοχείου GRAND SERAI (Δωδώνης 33). Η Σύνοδος τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Κατά τη διάρκεια της Συνόδου, θα συζητηθούν διάφορα θέματα τα οποία σχετίζονται με το νέο Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣΔΑ), τα νέα Περιφερειακά Σχέδια Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ), τη χρηματοδότηση όλων των απαραίτητων έργων και υποδομών για τα απόβλητα από ευρωπαϊκά και άλλα κονδύλια, τη συνεργασία όλων των εμπλεκομένων με τη διαχείριση των στερεών αποβλήτων για την σωστότερη διαχείριση τους, την καινοτομία στη διαχείριση των στερεών αποβλήτων κ.α.

Απάντησε

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>