Θέλει µέτρο η λίπανση στους οπωρώνες µε πορτοκαλιές

Δούσκα Ελένη

Η υπερβολική χρήση λιπασµάτων στις πορτοκαλιές µπορεί να επηρεάσει τόσο την παραγωγικότητα των δέντρων όσο και τους καρπούς.

Γι’ αυτό, σύµφωνα µε τον γεωπόνο της Ένωσης Αγρινίου, η λίπανση οπωρώνα µε πορτοκαλιές µπορεί να γίνει µε χορήγηση στο έδαφος κοκκωδών σύνθετων λιπασµάτων, είτε µε το νερό της άρδευσης (υδρολίπανση), είτε µε ψεκασµό στα φύλλα (διαφυλλική λίπανση). Για σωστή λίπανση πρέπει να λαµβάνεται υπόψη, µεταξύ άλλων, το µέγεθος του δέντρου (ηλικία), η ποιότητα του εδάφους και η ποικιλία.
Σε ελαφρύ και αµµώδες χώµα, οι καλλιεργητές πρέπει να προσθέσουν µεγαλύτερη ποσότητα αζώτου, γιατί ξεπλένεται πιο γρήγορα λόγω ποτίσµατος. Σε βαριά εδάφη χρειάζεται µεγαλύτερη ποσότητα καλίου γιατί η άργιλος συγκρατεί το στοιχείο και το φυτό δυσκολεύεται να το προσλάβει. Ένα δέντρο ηλικίας 7-10 ετών χρειάζεται 1-1,5 κιλό σύνθετο κοκκώδες λίπασµα τύπου 12-12-17, δύο µέχρι τρείς φορές το χρόνο.
Πηγή: agronews.gr

Απάντησε

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>