Δήμος Αλεξανδρούπολης: Πρωτοπόρος στην χρήση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας

Τα τελευταία χρόνια ένας ελληνικός Δήμος, ο Δήμος Αλεξανδρούπολης, αναδεικνύεται πρωτοπόρος στην χρήση Ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ) και στην εξοικονόμηση ενέργειας. Κύριος υπεύθυνος γι’ αυτή την θετική εξέλιξη για τον Δήμο είναι ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος Τραϊανούπολης, Ενέργειας και Φυσικών Πόρων κ. Γιάννης Φαλέκας, ο οποίος από τότε που ανέλαβε καθήκοντα έχει καταφέρει με την βοηθεία συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων και των υπαλλήλων των αρμόδιων υπηρεσιών του Δήμου να υλοποιήσει αρκετά έργα ΑΠΕ και εξοικονόμησης ενέργειας στον Δήμο, αλλά και να εντάξει αρκετά ακόμη σε μελλοντικές χρηματοδοτήσεις για να υλοποιηθούν στο μέλλον.

Πιο συγκεκριμένα, μετά από πολλές προσπάθειες, το 2013 ολοκληρώθηκε η τοποθέτηση φωτοβολταϊκών πάνελ και η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από τον ήλιο σε αρκετά σχολεία του Δήμου Αλεξανδρούπολης (Δημοτικά Χιλής, Άνθειας κτλ.). Επίσης, το 2017 αποπερατώθηκαν έργα χρήσης ΑΠΕ και εξοικονόμησης ενέργειας σε 4 παιδικούς σταθμούς, 2 ΚΑΠΗ και το ΠΟΛΥΚΟΙΝΩΝΙΚΟ πολιτιστικό κέντρο του Δήμου Αλεξανδρούπολης καθώς και το ίδρυμα χρονίως πασχόντων «ο Άγιος Κυπριανός» της Ι.Μ. Αλεξανδρούπολης. Τα συγκεκριμένα έργα υλοποιήθηκαν στα πλαίσια του έργου REIS2 του ΕΟΧ και περιελάμβαναν ηλιοθερμικά συστήματα, συστήματα αβαθούς γεωθερμίας και συστήματα βιομάζας για θέρμανση και ζεστό νερό χρήσης και τοποθέτηση φωτοβολταϊκών συστημάτων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Επιπρόσθετα, στα πλαίσια του έργου πραγματοποιήθηκαν εκπαιδευτικά σεμινάρια σε μαθητές.

Συνεχίζοντας, έχουν ήδη αποδώσει καρπούς οι προσπάθειες που ξεκίνησαν το 2012 για την αξιοποίηση του γεωθερμικού πεδίου Άνθειας-Αρίστηνου. Πιο συγκεκριμένα, έχει ήδη εξασφαλιστεί χρηματοδότηση για την κατασκευή ενός ολοκληρωμένου έργου τηλεθέρμανσης θερμοκηπίων αγροτών και δημοτικών κτιρίων στους οικισμούς της Άνθειας και του Αρίστηνου μέσω της θερμότητας του γεωθερμικού πεδίου. Ακόμη, «είναι στα σκαριά» και η κατασκευή της πρώτης γεωθερμικής δημοτικής μονάδας πέλετ στην Ευρώπη, στην οποία θα παράγονται πέλετ από την βιομάζα που υπάρχει στον Δήμο Αλεξανδρούπολης, με άμεσο σκοπό την χρήση των πέλετ για την θέρμανση περίπου 40 δημοτικών κτιρίων, αποφεύγοντας έτσι την χρήση πετρελαίου.

Επιπρόσθετα, γίνονται αρκετές προσπάθειες για να καταστεί εφικτή η κατασκευή της πρώτης πανελλαδικά μονάδας ηλεκτροπαραγωγής με χρήση γεωθερμίας. Η κλίμακα θα είναι μικρή και στόχος του έργου θα είναι να καταστεί ο Δήμος Αλεξανδρούπολης παραγωγός ενέργειας για τις καταναλώσεις του και η απορριπτόμενη θερμική ενέργεια της μονάδας να θερμάνει σε πρώτη φάση τα χωριά της Δημοτικής Ενότητας Τραϊανούπολης. Αξίζει να αναφερθεί ότι πρόσφατα τετραμελής ομάδα του Δήμου επισκέφθηκε την Ισλανδία με σκοπό την ανταλλαγή τεχνογνωσίας σε ζητήματα ηλεκτροπαραγωγής και τηλεθέρμανσης από γεωθερμία.

Εν συνεχεία, ο Δήμος Αλεξανδρούπολης τους τελευταίους μήνες προσπαθεί να εντάξει σε προγράμματα χρηματοδότησης τις ενεργειακές αναβαθμίσεις αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου (πλήρης ενεργειακή αναβάθμιση κλειστού γυμναστηρίου, τοποθέτηση εγκατάστασης ψύξης-θέρμανσης με αβαθή γεωθερμία στο προθερμαντήριο του στίβου του σταδίου, μεταγενέστερα ενεργειακή αναβάθμιση κλειστού κολυμβητηρίου). Αξιέπαινη είναι και η απόφαση για δημιουργία ενεργειακής κοινότητας (από τις πρώτες πανελλαδικά) ανάμεσα στον Δήμο Αλεξανδρούπολης, τον Δήμο Σαμοθράκης, την Ι.Μ. Αλεξανδρούπολης και ενδεχομένως και άλλους φορείς του Νομού, με πρώτο στόχο την παραγωγή και ιδιοκατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ.

Πολύ σημαντική είναι και η εξασφάλιση της τηλεθέρμανσης της κωμόπολης των Φερών από την παραγόμενη θερμική ενέργεια του σταθμού συμπίεσης φυσικού αερίου των Κήπων του αγωγού TAP (απομένει πλέον η εύρεση της πηγής χρηματοδότησης του έργου).  Τέλος, από το νέο έτος αναμένεται και η έναρξη χρήσης των πρώτων ηλεκτροκίνητων οχημάτων από τον Δήμο, έχοντας ήδη έτοιμο τον πρώτο σταθμό αυτόνομης φόρτισης στο Πολυκοινωνικό κέντρο και σχεδιάζοντας την κατασκευή και άλλων 10 σε άλλα σημεία της πόλης στο άμεσο μέλλον.

Πηγές: Φαλέκας Γιάννης, REIS2, energypress.gr, ert.gr, evros24.gr, reportal.gr, kanali6.gr

Απάντησε

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>