Ημερίδα για τα θαλάσσια απορρίμματα στην Νέα Πέραμο Καβάλας

Την Τρίτη 16 Μαΐου 2019 πραγματοποιήθηκε στο Ινστιτούτο Αλιευτικών Ερευνών (ΙΝ.ΑΛ.Ε.) στην Νέα Πέραμο Καβάλας συμμετοχική ημερίδα του έργου MEDSEALITTER με σκοπό την καλύτερη κατανόηση και διάχυση του Πρωτοκόλλου Παρακολούθησης Θαλάσσιων Απορριμμάτων και την προώθηση της συνεργασίας για την βέλτιστη αντιμετώπιση του προβλήματος των θαλάσσιων απορριμμάτων. Το έργο MEDSEALITTER είναι διασυνοριακό και έχει 11 εταίρους από 4 χώρες (Ελλάδα, Ιταλία, Ισπανία, Γαλλία), εκ των οποίων 2 είναι από την Ελλάδα, η οργάνωση MEDASSET και το Ελληνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.).

Αρχικά, η κ. Βίκυ Μαρκολέφα από την MEDASSET παρουσίασε τις δραστηριότητες της οργάνωσης. Εν συνεχεία, οι κ. Ελένη Καμπέρη και Κατερίνα Τσαγκάρη από το ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. παρουσίασαν τις δραστηριότητες του ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. γενικότερα αλλά και ειδικότερα εκείνες που αφορούν τα θαλάσσια απορρίμματα και τις επιπτώσεις τους στην βιοποικιλότητα των θαλασσών. Ακολούθως, η κ. Αναστασία Κομνηνού, Καθηγήτρια Κτηνιατρικής του Α.Π.Θ., παρουσίασε τη διαχείριση περιστατικών εκβρασθέντων χελωνών από Κτηνιάτρους του Πανεπιστημίου αλλά και συνεργαζόμενους ιδιώτες.

Συνεχίζοντας,  οι εκπρόσωποι των φορέων διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών (Φορέας Δέλτα Νέστου, Βιστωνίδας-Ισμαρίδα και Θάσου, κ. Παναγιώτης Στεφάνου – Φορέας προστατευόμενων περιοχών Θερμαϊκού κόλπου, κ. Λυδία Αλβανού) παρουσιάσαν τις προστατευόμενες περιοχές που διαχειρίζονται και τις δράσεις τους για τα θαλάσσια απορρίμματα. Εν συνεχεία, η κ. Νάντια Ανδρεανίδου από την MEDASSET παρουσίασε το έργο MEDSEALITTER και το πρωτόκολλο παρακολούθησης θαλάσσιων απορριμμάτων.

Τέλος, ακολούθησε συζήτηση σε ομάδες και διενεργήθηκε βιωματικό εκπαιδευτικό εργαστήριο με τίτλο “Χελώνα, οργανισμός δείκτης για τα θαλάσσια απορρίμματα”.

Αξίζει να αναφερθεί ότι τις επόμενες εβδομάδες θα πραγματοποιηθούν άλλες δύο παρόμοιες συμμετοχικές ημερίδες MEDSEALITTER, η πρώτη στην Πάτρα στις 22/05 στην Οικολογική Κίνηση Πάτρας και η δεύτερη στις 06/06 στην Αττική στο ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.

aeiforianews

Απάντησε

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>