Το πρόγραμμα “ΤΟ ΝΕΡΟ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ” και η συμβολή του στο Δήμο Αλεξανδρούπολης

Την Δευτέρα 23 Απριλίου 2018 στις 18:00 πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα εκδηλώσεων του 3ου Γυμνασίου Αλεξ/πολης συνάντηση ανασκόπησης και ανατροφοδότησης εκπαιδευτικών για το πρόγραμμα “Το Νερό στην Πόλη” που υλοποιήθηκε στα σχολεία του Δήμου Αλεξανδρούπολης. Το πρόγραμμα υλοποιήθηκε από τον Διεθνή Οργανισμό Global Water Partnership – Mediterannean (GWP-Med) σε συνεργασία με τον Δήμο και τη ΔΕΥΑΑ και είχε κατά κύριο λόγο 2 σκέλη, το τεχνικό και το εκπαιδευτικό-ενημερωτικό. Το τεχνικό μέρος περιλαμβάνει το έργο της ανύψωσης του φράγματος Διπόταμου-Αισύμης από το οποίο υδροδοτείται ο Δήμος Αλεξανδρούπολης και το οποίο αναμένεται να υλοποιηθεί τους επόμενους μήνες. Μέσω αυτού του έργου θα αυξηθεί η χωρητικότητα του ταμιευτήρα κατά 14% και θα μπορέσουν να καλυφθούν οι αυξανόμενες ανάγκες των δημοτών σε νερό.

Το εκπαιδευτικό σκέλος περιελάμβανε εκπαιδευτικές παρεμβάσεις στα σχολεία και σεμινάρια σε εκπαιδευτικούς. Οι εκπαιδευτικές παρεμβάσεις υλοποιήθηκαν σε 28 Δημοτικά σχολεία και 8 Γυμνάσια του Δήμου Αλεξανδρούπολης, καλύπτοντας σχεδόν ολόκληρο τον Δήμο. Ξεκίνησαν στις 3 Απριλίου του 2017 και ολοκληρώθηκαν τον Μάρτιο του 2018. Κατά τη διάρκεια των παρεμβάσεων πραγματοποιήθηκαν από εκπαιδευτικούς του Μεσογειακού Γραφείου Πληροφόρησης για το Περιβάλλον, τον Πολιτισμό και την Αειφόρο Ανάπτυξη (MIO-ECSDE), το οποίο ανέλαβε τον συντονισμό των εκπαιδευτικών δράσεων του προγράμματος, βιωματικές δραστηριότητες με τους μαθητές με σκοπό την κατανόηση μερικών βασικών εννοιών που σχετίζονται με το νερό και την υιοθέτηση καλών πρακτικών για τη βιώσιμη χρήση του νερού στο αστικό περιβάλλον. Οι εκπαιδευτικές παρεμβάσεις ήταν δίωρες και απευθύνονταν σε μαθητές Δ, Ε και ΣΤ Δημοτικού και Α Γυμνασίου.

Επίσης, το εκπαιδευτικό κομμάτι περιελάμβανε και την δημιουργία του ηλεκτρονικού εκπαιδευτικού υλικού “Νερούπολη”, το οποίο περιλαμβάνει ατομικές και ομαδικές δραστηριότητες με θέμα το νερό και αποτελεί ένα πολύ χρήσιμο εκπαιδευτικό εργαλείο για τους εκπαιδευτικούς του Δήμου Αλεξανδρούπολης (και όχι μόνο). Αυτό το δωρεάν υλικό ολοκληρώθηκε τον Δεκέμβριο του 2017, είναι διαθέσιμο online στον σύνδεσμο water-polis.gr και μπορεί πλέον να χρησιμοποιηθεί στις τάξεις από τους εκπαιδευτικούς, μετά και την εισαγωγή που έγινε με τις εκπαιδευτικές παρεμβάσεις στα σχολεία.

Πηγή εικόνας: water-polis.gr

Τέλος, κατά τη διάρκεια της συνάντησης με τους εκπαιδευτικούς συζητήθηκαν οι επιτυχίες και τα εμπόδια του προγράμματος, η συμβολή του στην ευαισθητοποίηση των μαθητών, οι πρωτοβουλίες που πήραν και πρόκειται να πάρουν οι εκπαιδευτικοί και δόθηκαν οδηγίες για το πως μπορεί να χρησιμοποιηθεί το εκπαιδευτικό υλικό “Νερούπολη”.

aeiforianews

Απάντησε

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>